Til å erstatte medarbeidere som går av med pensjon søker vi etter dyktige personer for å styrke servicen til våre medlemsbedrifter.

Arbeidsoppgaver:

  • Utvikling, drift og support av forbundets kvalitetssystemer, Kvalitet og miljø på vei, KMV og sertifiseringsprogrammet «Fair Transport»
  • Rådgivning og kursing i bedriftsledelse, trafikksikkerhetsarbeid, miljø- og økonomisk kjøring, kjøre og hviletidsoppfølging m.m
  • Rådgivning og kursing i leder og sjåføropplæring i bedrift og ved bruk av interaktive programmer.
  • Konsulenttjenester etter oppdrag, sikkerhetsrådgiver, ENOVA andre incentivordninger fra myndighetene

Du må regne med tidvis omfattende reisevirksomhet, også i helger.

Du er aktiv, engasjert og kreativ i din arbeidshverdag. Du har relevant faglig og operativ bakgrunn, gjerne fra næringen, Statens Vegvesen/Vegdirektoratet eller annen relevant myndighet. Du har god innsikt i økonomi og markedsføring. Du har også gode pedagogiske evner og trives foran et publikum.

Bedriftsrådgiver er plassert i Markedsavdelingen og rapporterer til markedsdirektør. Vi skal i første omgang ansette én person, men det kan bli aktuelt å ansette flere.

NLF holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av flere kollektivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode forsikrings-/pensjonsordninger. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

Mer opplysninger om oss finner du på lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud på tlf. 415 44 100.

Søknad vedlagt CV, merkes med aktuell stilling og sendes til  post@lastebil.no