Dette er en nyopprettet stilling der vi søker en dyktig jurist til å ivareta følgende oppgaver;

  • Arbeid med tariffjus, forhandlinger og tariffavtaler.
  • Deltager i saksbehandling i f b m høringer, forbundets organer, myndighetskontakt m.m.
  • Arbeid med utforming og oppfølging av NLFs kvalitetssystemer; Kvalitet og miljø på vei, (KMV) HMS-systemer og sertifiseringsprogrammet «Fair Transport».
  • Juridisk rådgiver for ledergruppen i alle spørsmål.

NLF har avtale med eget in house advokatfirma som yter juridisk rådgivning og rettshjelp til våre medlemsbedrifter. Vår nye jurist skal derfor ikke prosedere saker for domstolen, og du trenger derfor ikke advokatbevilling.

Vi søker en trygg og faglig dyktig jurist med relevant faglig og operativ bakgrunn. Du bør ha erfaring/spesialkompetanse innen ett eller flere av følgende områder; Tariff juss, arbeidsrett, HMS, kjøre og hviletidsbestemmelser, EU/EØS rett innen transportrelaterte spørsmål.

Vår nye jurist er plassert i stab og rapporterer til viseadministrerende direktør og faglig til den i ledergruppen du utfører oppgaver for. Det må påregnes noe reisevirksomhet og deltagelse i forbundets opplæringsprogrammer.

NLF holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av flere kollektivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode forsikrings-/pensjonsordninger. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

Mer opplysninger om oss finner du på lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud på tlf. 415 44 100.

Søknad vedlagt CV, merkes med aktuell stilling og sendes til  post@lastebil.no