Vår nye kommunikasjonssjef skal arbeide med intern og ekstern informasjon og kommunikasjon gjennom myndighetskontakt, nyhetsbrev, pressearbeid, blogg, samt bidra til NLFs egne kanaler på web, i sosiale medier og i eget magasin.

Du har ansvar for å utarbeide kommunikasjonsstrategi på generelt grunnlag og i enkeltsaker/kampanjer og deltar aktivt og selvstendig i arbeidet med myndighetskontakt både ovenfor politiske organer og forvaltningen. Du vil ha prosjektlederansvar for ulike profilerte NLF-prosjekter og konferanser i tillegg til å vedlikeholde rutiner for eks. krisehåndtering. Andre oppgaver i tråd med stillingsinstruks.

Du er rådgiver for adm. dir i alle spørsmål knyttet til kommunikasjon, medier og myndighetskontakt og arbeider tett sammen med han og øvrig ledergruppe.

Vi søker en trygg, fremoverlent og effektiv person med god rolleforståelse og relevant faglig og operativ bakgrunn. Du bør ha god kjennskap til offentlig forvaltning på alle nivåer. Kunnskap om norsk transportnæring og EU/EØS er en stor fordel.

Vår nye kommunikasjonssjef er plassert i stab og rapporter til adm. direktør.

NLF holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av flere kollektivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode forsikrings-/pensjonsordninger. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

Mer opplysninger om oss finner du på lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud på tlf. 415 44 100.

Søknad vedlagt CV, merkes med aktuell stilling og sendes til post@lastebil.no