Magne Årvik er daglig leder i Arne Thorsen Transport AS. Han har klare tanker om hva Fair Transport betyr for firmaet, og ikke minst kundene. Han opplever stor etterspørsel etter kvalitetsmerkevaren, ikke bare fra transportkjøperne - men også fra de ansatte.

– Derfor har vi innarbeidet Fair Transport i alle ledd. Vi skal være en aktør både kunder og ansatte skal kunne stole på i alle sammenhenger, forteller han.

De har hele Europa som sitt nedslagsfelt. Fra venstre ser vi daglig leder Magne Årvik, Viggo Nilsen, Cathrine Henriksen og Kai Jubskås. Foto: Werner Juvik De har hele Europa som sitt nedslagsfelt. Fra venstre ser vi daglig leder Magne Årvik, Viggo Nilsen, Cathrine Henriksen og Kai Jubskås. Foto: Werner Juvik

Generasjonsskifte

Som de fleste firmaer som har holdt det gående i en generasjon eller to, er det opp- og nedturer. Det gjelder også for Arne Thorsen, som startet opp allerede i 1953. Ulike omstendigheter gjorde at selskapet gikk konkurs i 1974, men ble «restartet» takket være gode leverandører og samarbeidspartnere og med Magne Årvik ved roret.

76-åringen har ikke sluppet taket helt ennå, men har trappet ned betydelig. Nå er det svigersønnen Espen Andreassen (51) som styrer det meste sammen med den øvrige staben på rundt 40 kvinner og menn. Magne er fortsatt styreformann og daglig leder i transportbedriften, mens Espen formelt styrer spedisjonsselskapet.

Espen Andreassen (t.v.) sammen med fraktmegler Viggo Nilsen. Sistnevnte er ansvarlig for å følge opp Fair Transport-forpliktelsen. Foto: Roy Hansen Espen Andreassen (t.v.) sammen med fraktmegler Viggo Nilsen. Sistnevnte er ansvarlig for å følge opp Fair Transport-forpliktelsen. Foto: Roy Hansen

Fraktmegler og Fair Transport-ansvarlig

Kai Jubskås og Trond Eriksrød, med hjelp av Viggo Nilsen, er firmaets fraktmeglere som sørger for å fylle opp bilene mest mulig - både fram og tilbake. Det siste er ikke alltid like lett, men returfrakt er viktig for økonomien i selskapet.

Ved siden av å være med på å generere inntekter, sørger Viggo også for å oppfylle forpliktelsene de har tatt på seg ved å være en Fair Transport-bedrift.

– Det meste som vi trengte for å klare denne sertifiseringen, var gjort på forhånd. Men noen formaliteter måtte på plass. Nå jobber vi hele tiden med konseptet ettersom vi er underlagt en revisjon med faste mellomrom, sier han. 

Han kan også bekrefte at kunder i større grad etterspør Fair Transport og de ulike elementene som ligger i dette. Blant annet er miljøhensyn stadig viktigere og derfor jobber bedriften nå med en søknadsprosess mot Enova for å muliggjøre en overgang til gassdrift på deler av bilparken.

Du legger merke til bilene fra selskapet i Skien når de kommer med sine 20 meter lange traller fulle av rør fra Pipelife. Foto: Werner Juvik Du legger merke til bilene fra selskapet i Skien når de kommer med sine 20 meter lange traller fulle av rør fra Pipelife. Foto: Werner Juvik

Bonus for sikkerhet og skadefri kjøring

Andreassen forteller at flåtestyring med kjøreadferd, hastighet og ikke minst økonomisk kjøring har mye å si for at de har en bunnlinje på riktig side av streken. Et klart søkelys på sikkerhet og skadeforebygging gjør at selskapet også har en meget hyggelig statistikk hos forsikringsselskapet.

Samtlige biler fra Arne Thorsen er utstyrt med kamera. Dette har ofte vist seg å være til stor hjelp for blant annet politiet ved ulykker.

– Skadefri kjøring belønnes med en bonus for sjåførene, som avler en økonomisk og forsvarlig kjøring. Hver måned er det møter med sjåførene i selskapet for å ta en gjennomgang av positive erfaringer og forbedringspunkter.

Bedriften har eget verksted for å ta de enkle reparasjonene og skadene. Men større vedlikehold og reparasjoner gjøres av autorisert forhandler. Foto: Roy Hansen Bedriften har eget verksted for å ta de enkle reparasjonene og skadene. Men større vedlikehold og reparasjoner gjøres av autorisert forhandler. Foto: Roy Hansen

Drivakseltrykk viktig

For daglig leder Årvik er sikkerheten viktig. Han legger ikke skjul på hva han mener om utenlandske vogntog med toakslede trekkvogner på norske vinterveier.

– Myndighetene har hatt et stort fokus på dekk og mønsterdybde, og det er vel og bra. Men det hjelper lite med gode dekk når du ikke har nok trykk på drivakselen. Vi har derfor støpt blokker på 1 250 kilo hver som vi bruker som ballast over akslingene for å sikre oss at vi kommer fram vinterstid, sier Årvik.

Les også: – Hos oss stiller Fair Transport-bedrifter forrest i køen