Karantenerelaterte lover, forskrifter og vedtak

Les om smittevern- og bestillingsrutiner hos Statens vegvesen (vedlegg)

Her søker du støtte i Kompensasjonsordningen

Kjøre- og hviletidsunntak, vedtaksbrev fra Statens vegvesen

Forlengelse av frist for utløp av førerrett, Statens vegvesen

Forskrift om karantene m.v. etter reiser utenfor Norden

Spørsmål og svar om permitteringer på NAVs nettsider

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Tiltakspakke fra myndighetene (16.03.20)

Gå til FHIs nettsider for temasider, råd og tips

Gå til Helsenorges nettsider for informasjon fra helsemyndighetene

Gå til Regjeringens nettsider om du vil vite hva myndighetene gjør

Gå til Altinn, nyttig informasjon om koronavirus og næringsliv

Veiledning om offentlige anskaffelser og Koronapandemien

Garantiordningen: Et viktig bidrag til norsk næringsliv

Dokumenter og skriv utarbeidet av NLF

Dokument: Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon

Dokument: Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon - ENGELSK

Dokument: Sjekkliste for koronavirustiltak

Dokument: Slik desinfiserer du lastebilen

Dokument: Krav på tilbud om barnehage- eller skoleplass

Dokument: Avtale om overtidsarbeid

Dokument: NLFs tiltakspakke, overlevert Stortinget 14.03.20

Dokument: Slik tolker NLF kjøre- og hviletidsunntakene

Dokument: Tiltak fra NLFs samarbeidspartnere

Terminalguide: NORSK (pdf)

Terminalguide: ENGELSK (pdf)

Terminalguide: TYSK (pdf)

Terminalguide: POLSK (pdf)

NLFs håndvask-plakat (pdf)