NLF og If har vært avtalepartnere siden 1974. Forsikringsavtalen gir deg som NLF medlem en rekke fordeler.

Skadeforsikring
Når du velger If, velger du en samarbeidspartner som gir deg garanti for at du får riktige dekninger til en konkurransedyktig pris og de beste vilkår i markedet .

HVORFOR VELGE IF

• Utvidet tingansvar til 20 MNOK
• Rettshjelp dekker inntil 250 000 kr
• Psykologisk førstehjelp omfatter både den ansatte
  og familien
• Hærverksskader gir ikke bonustap
• Fleksible egenandeler
• Avbrudd gjelder fra dag én
• Maskinskade uten bonustap ved skade
• Erstatning til eier av bilen, selv om sjåfør er uaktsom
• Høyere startbonus og lavere bonustap ved skader
  enn alle andre konkurrenter (pr. oktober 2017)

SPESIELT FOR NLF-MEDLEMMER

 • NLF-garanti
 • NLF-spesialister
 • Eget skadeutvalg
 • Rabatt på bil og storbil
 • Bedre avbruddsdekning
 • Halv egenandel ved kaskoskader for lastebiler og
  varebiler med 75 % bonus
 • Bagasje i bilen er dekket med 30 000 kr
 • Vedlikeholdsverktøy i bilen er dekket med 40 000 kr
 • Et sett ekstra dekk og felger dekkes mot brann
  og tyveri
 • Utvidet dekning for snøbrøyting – brudd eller
  brekkasje på drivverk/kraftoverføring
 • Vår beste forsikring for varebiler til kaskopris
 • NLF-ansvar – dekker alt ansvar utenom bilansvaret
 • Løyvegaranti
 • If Aktiv Sikkerhet og Fair transport
 • Lisensforsikring for sjåfører
 • Leielastebil som alternativ til avbruddsforsikring

Helseforsikring
Helseforsikring gir rask og enkel tilgang til behandling, slik at den ansatte kommer raskere tilbake på jobb. Forsikringen reduserer sykefraværet, og kommer både bedrift og ansatt til gode. Den gir også en stor trygghet for selvstendig næringsdrivende, som ved fravær fra jobben kan bety tap av både inntekter og kunder.

Viktig å vite om forsikringen:

 • ingen kostnadsbegrensning
 • ubegrenset ansvarstid i forsikringstiden
 • ingen egenandel
 • Behandling når det passer deg eller bedriften

Pensjonsforsikring
Fra 1. juni 2012 tilbyr også If pensjonsforsikringer for NLFs medlemsbedrifter. Innkjøpsavtalen omfatter den kollektive innskuddspensjonen (OPT) som bedriftene lovmessig må dekke for sine ansatte, og får navnet If Pensjon. 

Ansatte får også gode rabatter på sine privat forsikringer i If, inntil 25 % rabatt (avhengig av antall og typer forsikringer)

Kontakt If

If har egne dedikerte rådgivere over hele landet som jobber spesielt med NLF avtalen. Ønsker du å få et tilbud fra If er du velkommen til å ringe 815 11 566, - fortell at du er NLF medlem og spør etter din nærmeste NLF- spesialist i If.

Brosjyrer:

Fordeler ansatte i en bedrift som er NLF medlem

Forsikring for NLF medlemmer

Fordeler Storbil 

Løyvegaranti

Ansvarsforsikring

If pensjon 

Personforsikring for NLF 

Rettshjelpforsikring

 

Du kan lese mer om avtalen  her

Finn din NLF spesialist her