Finn din transportør i Region 1 Østfold / Oslo og Akershus

 

Bastø Fosen til Vegdirektoratet

access_time 05.11.15

NLF Østfold sliter med Bastø Fosen. Medlemmer sliter med oversitting og lange ventetider og opplever at personbiler forfordeles ved lasting.

- Vegdirektoratet må på banen, sa fylkesleder i NLF Østfold, Erik Graarud, før han gikk i møte med nettopp Vegdirektoratet.

Sammen med forbundsstyremedlem Jan Yngvar Tømmerholt og regionsjef J.Kristian Bjerke stilte Østfoldlederen til møte med Vegdirektoratet. Tema var praktiseringen og fortolkningen av konsesjonsvilkårene for Bastø Fosen.

- Reglene sier at bilene skal slippes på i den rekkefølgen de ankommer brygga, men dagens praksis favoriserer personbilene. Hele nedre dekk er forbeholdt små biler og fylles opp uavhengig av når de kommer til brygga. Deretter bruker man førstemann til mølla-prinsippet, forteller regionsjef Bjerke.

SVV, som forvalter regelverket, deltok også. Vegdirektoratets representant lyttet til Graarud og Tømmerholts argumenter og lovet å komme tilbake raskt.

- Vi forventer at det blir positivt, sier Graarud og Tømmerholt samstemt.