Finn din transportør i Region 1 Østfold / Oslo og Akershus

 
photo_camera Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus, Harry Nilsen vil ha en tøffere avgiftsprofil (foto: Lastebil.no)

Bruk avgifter som virkemiddel!

access_time 10.02.16

NLF har fått gjennomslag for viktige prinsipper i miljøpolitikken i det sist. Den nye byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie N. Berg, har vært lydhør for våre innspill rundt Euro 6-motorer og vi har en god dialog med henne og hennes stab.

- Nå må vi ta skikkelig tak i avgiftspolitikken, sier fylkesleder i Oslo & Akershus, Harry Nilsen

Vi oppnår resultater i miljø- og samferdselspolitikken. I Oslobyrådets forskriftsforslag om dieselforbud har vi fått gjennomslag for at Euro 6-lastebiler unntas, og disse vil innta en særstilling også senere nedover veien. Men miljøpolitikk handler om mye mer enn dieselavgift og kjøreforbud. Det handler blant annet om avgifter.

- NLF må bli mye mer offensiv i bompengespørsmål. Oslotrafikken, med lange køer og underdimensjonerte veier, påfører transportnæringen og forbrukerne store ekstrakostnader. Men det finnes løsninger, tror Harry Nilsen.

50% NED

Nilsen vil gå rett på sak.

- Personbilene forurenser mest i Oslogryta og det er ingen grunn til at ikke de som forurenser mest skal betale mest. Vi bør øke bomavgiftene med 25% for personbiler som kjører inn i Oslo på deler av dagen. Samtidig bør vi redusere avgiften for nyttetransporten med 50%. Personbilen står for 80% av passeringene i bomringene rundt Oslo, og ved å få flere av disse over til kollektivtransport, vil kapasiteten på veien bedres. Vår næring har ikke andre alternativer, vi kan ikke ta med oss sement, maskindeler, matvarer eller klær på trikken. Men personbilsjåføren kan ta med seg matpakken sin.

SENK KILOMETERAVGIFTEN

Nilsen mener også at kilometeravgiften, som er innbakt i dieselprisen, bør reduseres med 10%.

- Alt som kan bidra til en mer miljøvennlig og effektiv godstransport, vil være bra for oss alle. Hvis myndighetene i tillegg reduserer kilometeravgiften med 50% for de som kjører Euro 6-motorer og fyller HVO-drivstoff, vil mye være gjort, mener Nilsen. Han legger til at disse forslagene vil fremmes på NLF Oslo & AKershus`årsmøte i april.

- Alle de overnevnte tiltakene vil bedre miljøet og ikke minst styrke norske transportører og norsk industri i en meget krevende tid for landet. Avgiftsregimet i Norge er i tillegg konkurransevridende. Produserer du noe på Lillehammer, må du gjennom et "hav" av bomstasjoner før du er i Gøteborg. Produserer den samme varen i Mora i Sverige, kjører du avgiftsfritt til havnen i Gøteborg. Det kan umulig være god næringspolitikk, mener Harry Nilsen