Finn din transportør i Region 1 Østfold / Oslo og Akershus

 

NLF med fullt gjennomslag i Vegdirektoratet/Bastø-Fosen

access_time 02.01.17

Vegdirektoratets forslag til nye forskuddssatser Bastø-Fosen varikke akseptabelt. Oppklaringsmøte ga gode resultater.

- Enkelte av våre medlemsbedrifter så for seg å innbetale over en million kroner i forskudd til Bastø-Fosen. For å få 30% rabatt! Dette reagerte NLF Østfold, Oslo & Akershus kraftig på. Vi gikk rett i møte med SVV Østfold, men de kunne ikke hjelpe. Sammen med adm.direktør i NLF, Geir A.Mo, skrev vi brev til Vegdirektoratet med ønske om et svært raskt møte. Det fikk vi og vegdirektør Terje Moe Gustavsen møtte selv for å bidra til løsning.

Fra NLF møtte viseadm.direktør Jan-Terje Mentzoni, fylkesleder i Østfold Erik Graarud og regionsjef J.Kristian Bjerke. Beskjeden var klar, slik økning aksepteres ikke. Parallelt jobbet Bastø-Fosen med alternative modeller og vegdirektøren hadde faktisk stor forståelse for at det foreslåtte systemet ikke var hensiktsmessig. Han lovet en snarlig løsning.

- Lille julaften kom den på plass og millionforskuddene blir det ingenting av, forteller en lettet regionsjef Bjerke