photo_camera Lydehøre karer på Støren Bakeri

Årsmøte på Støren

access_time 13.02.14

Næringa skal frem

Det ble et godt årsmøte på Støren. Det ble bla vedtatt at næringa skal arrangere en lastebilens dag i løpet av året. Viktig med samarbeid opp mot skolen slik at vi kan være med å påvirke elevenes yrkesvalg. Styret fikk i oppdrag å jobbe frem et opplegg på dette.

Videre ble det diskutert viktigheten av å være med i næringsforeningen. Vi må være med slik at våre interesser blir ivaretatt.

Finn din transportør i Region 6 Trøndelag