photo_camera Janne Krohn Hansen overrekker diplom til Erik Flasnes for å ha rekruttert en av sine medarbeidere gjennom "Ringer i vannet". Her sammen med Merethe Storødegård og Erik

Ringer i vannet

access_time 24.02.14

Tar samfunnsansvar

I tillegg til personen Flasnes har rekruttert gjennom ringer i vannet, så har de tatt samfunnsansvar ved å ansette sjåfører både gjennom flyktingetjenesten og attføringsbedrift, dette er personer som fortsatt er ansatt i bedriften og fungerer bra.

I tillegg tar de imot elever på praksisplass både fra ungdomsskolen og videregående. De har hatt lærling i bedriften de siste 12 årene (i perioder 2 også), men pr i dag har de ingen da det var ingen kandidater fra Namdalen som har gått ut fra Ole Vig de siste 2 årene.

Finn din transportør i Region 6 Trøndelag