Fylkesstyret i Trøndelag

Gunni Kverndal Amundal Leder Fylkesavd
Gunni Kverndal Amundal

Mobil: 48075296
postmaster@kverndal.no

Per Ove Støbakk Styremedlem Fylkesavd
Per Ove Støbakk

Mobil: 90995985
stobakktransport@gmail.com

Ole Bernhof Mork Styremedlem Fylkesavd
Ole Bernhof Mork

Tlf: 74289265
Mobil: 90631037
olebernh@online.no

Solveig Marie Lomundal Styremedlem Fylkesavd
Solveig Marie Lomundal

Mobil: 99529305
solveig@lomundal.no

Kay Arne Kristensen Styremedlem Fylkesavd
Kay Arne Kristensen

Mobil: 90771636
kayarne@kristensenstransport.no

Ann Kristin Fordal Styremedlem Fylkesavd
Ann Kristin Fordal

Tlf: 73822800
Mobil: 95897267
ann.fordal@proven.as

Stig Elvrum Styremedlem Fylkesavd
Stig Elvrum

Tlf: 91760961
Mobil: 91760961
stig@bbt.no

Per M Storhaug Kollegahjelp
Per M Storhaug

Tlf: 73819866
Mobil: 99526996
skarvanogroltdalen@hotmail.com

Arnt Egil  Aune Kollegahjelp
Arnt Egil Aune

Mobil: 91396969
ae@aune-transport.no

Olav Skarsbakk Kollegahjelp
Olav Skarsbakk

Tlf: 48041202
Mobil: 48041208
olav@skarsbakk.no

Harald Ulven Kollegahjelp
Harald Ulven

Tlf: 74276011
Mobil: 99217115
harald.ulven@ntebb.no

Roar Nesjø Varamedlem Fylkesavd
Roar Nesjø

Mobil: 97012710
nesjo.transport@gmail.com

Øyvind Hess Varamedlem Fylkesavd
Øyvind Hess

Mobil: 95962685
oyvind@hesstransport.no

Nils Erik Røe Nestleder Fylkesavd
Nils Erik Røe

Tlf: 97427540
Mobil: 97427534
ne@nemo-transport.no

Finn din transportør i Region 6 Trøndelag