NLF

Korona-status fra NLF 30.06.20

Redusert arbeidsgiveravgift og utsatt betaling

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent for mai og juni. Samtidig utsettes betalingsfristen til 15. oktober. Soner med null i arbeidsgiveravgift, som Finnmark, Nord-Troms og Svalbard, får utbetalt et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for samme periode. 

– Du trenger ikke foreta deg noe. Lever a-melding som normalt og vent med å betale. Det er i korte trekk budskapet til arbeidsgiverne, sier avdelingsdirektør Nina Elise Domaas i Skatteetaten.

For forskuddstrekk og finansskatt på lønn for 3. termin gjelder ordinær betalingsfrist 15. juli.

Les mer i pressemelding fra Skatteetaten

Nye koronatiltak på riksvegene

Statens vegvesen har fått 430 millioner koronakroner de skal strø på norske riksveger i år. Det betyr mer aktivitet og flere oppdrag, men også flere hindringer på vegene i sommer og høst. Pengene kommer i tillegg til de 600 millioner kronene de tidligere har fått.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Følg med på kundene!

I Norge har 1478 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsavviklet av myndighetene siden koronapandemiens inntog. Selv om dette kun er en økning på 6,3 prosent fra samme periode i fjor, indikerer det meste at det ikke er grunn til å tro at næringslivet er over den verste kneika. Et mulig etterslep av konkursbegjæringer i Norge gjør det nødvendig for bedriftseiere å være offensive og følge ekstra godt med på driften. 

– Det hjelper ikke å ha mange oppdrag hvis penga ikke kommer, advarer NLF-direktør Geir A. Mo.  

Nå i koronatider er det spesielt viktig å følge godt med på kundene.

– Utviklingen viser igjen at det er viktig å kjenne egen bedrift og egne kostnader. Men det er ikke nok; en må også kjenne sine kunder. Mer enn noen gang er det viktig å få penger raskt inn, og det gjøres ved å fakturere raskt og ha så kort innkrevingstid som mulig, råder direktøren.

Les mer i nyheten "Krisen ikke over: Sørg for å få inn pengene" på lastebil.no (publiseres 1. juli kl. 7.00)

Gratis digital opplæring for permitterte og arbeidsledige

Nå er 85 millioner kroner fordelt til 235 nettbaserte kurs som skal tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet. Mange av kursene rulles ut allerede nå, i slutten av juni.

– For å gi dem som har mistet jobben eller blitt permitterte et utdanningstilbud, har regjeringen doblet satsingen på nettbaserte kurs. Nå kan over 13 000 arbeidsledige og permitterte bruke den ledige tiden til kompetanseheving gjennom dette tilbudet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Les mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

NHO vil øke bedriftenes permitteringsperiode

NHO jobber for å få utvidet permitteringsordningen til 52 uker fra dagens 26. Dem som ble først permittert, i mars og april, har tidligere fått forlenget perioden til ut oktober.

Les mer i sak fra NHO

Vi er minst bekymret for å bli arbeidsledige!

– Vi er mest bekymret for økonomisk tilbakegang i Norge. Dernest bekymrer vi oss for å miste noen vi er glade i eller ikke få vise omsorg for dem som trenger oss. Minst bekymret er vi for å bli syke selv eller miste jobben, forteller forsker Siri Thoresen, som nettopp har gjennomført en tverrsnittstudie av befolkningen under koronapandemien.

1041 personer mellom 18 og 89 år besvarte spørreskjemaet i mai fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Les mer i pressemelding fra NKVTS 

Nyttig informasjon og verktøy

NHO har laget en egen veileder for å hjelpe bedrifter mot arbeidslivskriminalitet. Den inneholder åtte råd, hvor den enkelte bedrift kan få detaljer om hvordan den skal gå fram for å sikre for eksempel ordnede arbeidsforhold hos leverandøren eller sanksjoner ved brudd.

NHO har også samlet nyttig informasjon og verktøy som gjelder koronapandemien på sine nettsider. Dette er spesielt rettet mot arbeidsgivere. Blant annet finner du tips om gjenåpning av arbeidsplassen. 

Se her for veileder mot arbeidslivskriminalitet (digitalt kurs)

Se her for nyttig informasjon og verktøy ifm. koronapandemien

Internasjonale grensepasseringer

Se IRUs nettsider for oppdateringer om grensepasseringer nedover Europa

Du er herved invitert!

Fredag 3. juli mellom kl. 12 og 17 er du invitert til storstilt åpning av Circle K Bamble, den nye døgnhvileplassen på E18 i Telemark. Midt mellom Oslo og Kristiansand ligger siste generasjons vegserviceanlegg for yrkessjåfører og fritidsreisende. Åpningsdagen byr på smaksprøver, gode tilbud, presisjonsfylling med premiering, lykkehjul, click & collect informasjon og luftballongmarkering. 

Les tidligere sak på lastebil.no: Et forbilde for døgnhvileplasser i Norge

Nyhetsbrevet tar sommerferie, men følg med på lastebil.no for aktuelle saker gjennom sommeren. I slutten av denne uka kommer en sommerhilsen til deg fra NLF og Geir A. Mo.

Les også
Enda flere koronapenger gir høy aktivitet på riksveger fremover

Enda flere koronapenger gir høy aktivitet på riksveger fremover

Statens vegvesen får 430 millioner kroner i ekstra koronastøtte. Dette kommer i tillegg til de 600 millionene de allerede har fått. Det betyr høy aktivitet på veger utover sommeren og høsten, men også omkjøringer, redusert hastighet og vegstenginger. 

DB Schenker + Biltema = sant!

DB Schenker + Biltema = sant!

Biltema går fra samarbeidet med Agility Logistics, og har inngått en avtale med DB Schenker som transportpartner. Miljø, økonomi og fleksibilitet ble avgjørende for varehusgiganten.

Stenger to rasteplasser

Stenger to rasteplasser

Hensynet til trafikksikkerheten tvinger Statens vegvesen til å stenge to rasteplasser. Begge ligger ved Bråstadvika, langs riksveg 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua. 

– Uten lastebilen stopper Norge,  uten lærlingen stopper lastebilen!

– Uten lastebilen stopper Norge, uten lærlingen stopper lastebilen!

Til tross for koronapandemien, gikk Last Vegas 2020 av stabelen som planlagt. Budskapet fra NLF var tydelig, Norge er helt avhengig av unge sjåfører!

Modulvogntog er vinn-vinn for næringen og miljøet

Modulvogntog er vinn-vinn for næringen og miljøet

En reduksjon av antall vogntog på vegene vil ha en positiv effekt for trafikksikkerhet, miljø og samfunnsøkonomi. NLF har behandlet en høring om endring i regelverket, slik at modulvogntog type 1 og 2, og 24-meters vogntog, kan kjøre på veger som er tillatt for 24 meters tømmervogntog.

Feil bruk av bilbelte kan gi alvorlige skader

Feil bruk av bilbelte kan gi alvorlige skader

Mens antall drepte i trafikken har gått kraftig ned de siste ti årene, er nedgangen i antall hardt skadde på langt nær like kraftig. Noe av dette skyldes feil bruk av bilbelte, som forårsaker langt flere alvorlige skader enn det som tidligere har vært kjent.

Et forbilde for døgnhvileplasser i Norge

Et forbilde for døgnhvileplasser i Norge

Den nye døgnhvileplassen på Bamble er et vegserviceanlegg for fremtidens transport, sier Circle K. NLF ble invitert på befaring, og var mektig imponert.