KMV-nytt, nr. 5, 2017

Personalhåndbok


Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kommer heretter til å sende ut informasjon om endringer i KMV, samt annen relevant informesjon om systemet, i nyhetsbrevet; KMV-nytt. Alle nyhetsbrevene blir lagret på NLFs hjemmeside, og tidligere utsendelser kan leses her.

    

Tidligere bestemte NLF hvilke kapittler som skulle vises i personalhåndboken. Vi fikk en del henvendelser, som gikk på at bedriftene selv ønsket å bestemme hva som skulle stå i deres personalhåndbok. Dette ønsket er nå etterkommet.

Går du inn i personalhåndboken nå, finner du at det ikke står noe i den. Trykk på "Systemhåndbok" og dretter "Innstillinger" (under kap. 8). Da dukker alle kapitlene opp. Sett en hake for de kapitlene som du vil skal være synlige for sjåførene i din bedrift.

Oslo, 13.12.17

NLF v/Inge Børli

 

 

                     

                 


Lastebil.no er organ og talerør for Norges Lastebileier-Forbund. Dets formål er å markedsføre forbundets visjon og synspunkter. Ansvarlig redaktør er administrerende direktør Geir A. Mo. Nyhetsredaktør og redaktør av øvrig publisert materiale er markedsdirektør Kjell Olafsrud. NLF er ikke medlem i noen av pressens foreninger.