Lastebil.no skal oppdateres torsdag 23.03.2017 mellom kl. 16.00 og 18.00. I denne perioden kan det oppstå driftforstyrrelser for den som bruker Min side eller NLF-appen

Faggruppe Teknisk gruppe

Leder Rune Damm red@lastebil.no 90625721
Fagansvarlig Rune Damm red@lastebil.no 90625721
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Jan-Petter Abrahamsen semijan@online.no 95199446
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Per Bortheim per@bortheim.no 95114530
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Jan Slettevold jan@spesialtransport.com 95893050
Ressursperson
Region 4 Aust-Agder / Rogaland / Vest-Agder
Kai Werdal kai@werdal.no 90161555