NLF

Korona-status fra NLF 19.05.20

En del lokalaviser har i det siste skrevet at NLF-direktør Geir A. Mo har sluttet i NLF til fordel for Kongelig Norsk Automobilklub (KNA). Det er ikke riktig. Han har derimot tiltrådt et nytt tillitsverv, som styreleder (president) i KNA.  Mer om dette i egen artikkel på lastebil.no

Lavere egenandel på kontantstøtten – søk nå

Egenandelen er redusert til kr 5000 på kontantstøtten for næringslivet. Egenandelen gjelder støtte for utsatte bedrifter for månedene april og mai, og det er nå åpnet for å søke kompensasjon for april. Det er samtidig noen små endringer i søknadsskjemaet.

Siden åpningen har i underkant av 30.000 foretak søkt om tilskudd, og det er hittil utbetalt nærmere én milliard kroner. Over 20.000 foretak har fått innvilget tilskudd mens ca. 8.500 har fått avslag, melder Skatteetaten i en  pressemelding.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Forslag om utsatt frist for årsregnskap

Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å holde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Lovforslaget har høringsfrist i dag, og regjeringen regner derfor med å kunne vedta endringen raskt.

– Vi har fått innspill fra en rekke aktører som gir uttrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av utbruddet av covid-19, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Alle vegvesen-prosjekter i gang igjen

Vegprosjektene til Statens vegvesen er i liten grad forsinket av koronasmitte. To måneder etter nedstengingen av samfunnet, er alle de koronarammede prosjektene startet opp igjen. Sju prosjekter ble rammet av korona-effekten:

  • Tre prosjekter måtte redusere anleggsarbeidet: E69 Skarvbergtunnelen i Porsanger, E18 Varoddbrua i Kristiansand og E16 Eggemoen–Olum i Ringerike og Jevnaker.
  • To tunnelprosjekter ble forsinket: E6 Vålerengtunnelen, Oslo og E16 Gudvanga–Flenja i Aurland.
  • To prosjekt måtte utsette anbudsarbeidet: E16 Bjørum-Skaret i Bærum og Hole og E16 Kvamskleiva i Vang i Valdres.

Vegvesenet kan også vise til kreative løsninger som har sørget for fortsatt anleggsvirksomhet.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Oppkjøringer som det suser

– Fra vi startet opp igjen onsdag har vi gjennomført 1047 oppkjøringer i klasse B. Tar vi med andre førerkortklasser slik som buss, lastebil og så videre, ble det gjennomført over 1700 oppkjøringer i forrige uke, sier Henning Harsem, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Han forteller at de jobber for å normalisere situasjonen, men at kandidater må forvente kø utover sommeren.

Les mer hos Statens vegvesen

Forsinkelser på dagpenger til slutten av juli

Nav har fått inn en flom av søknader om dagpenger. Først i august blir det normal saksbehandlingstid. Nav har derfor opprettet en ordning der man kan søke om forskudd på dagpenger.

Så langt i år har Nav mottatt tre ganger så mange søknader om dagpenger som i hele 2019. Og fortsatt kommer det over 10.000 søknader per uke.

Les hele saken om forsinkelser hos Nav hos Fri Fagbevegelse

Forlengelse av dagpenger og arbeidsavklaringspenger

Regjeringen forlenger ordningen med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering ut oktober. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett

  • at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 
  • at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 
  • å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober. 

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpenger til permitterte og arbeidsløse skal reduseres

Permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger, og satsene må kuttes på sikt, varsler regjeringen i revidert statsbudsjett. Grunnet koronapandemien har Stortinget har vedtatt en rekke forbedringer, som skal vare ut året. 

Les hvilke tiltak Regjeringen foreslår å kutte i sak fra Fri Fagbevegelse

Reisekarantene

Lurer du på noe om reisekarantene?

Les regjeringens spørsmål og svar om reisekarantene

Gratis digitale kurs

NHO, og store selskaper som Telenor, DNB, Posten og NorgesGruppen, er sammen om en delingsdugnad for kompetansepåfyll. Flere bedrifter har gjort sine digitale kurs og webinarer tilgjengelige for alle, helt kostnadsfritt.

Gratis kurs og webinarer finner du her

Fortsatt indre grensekontroll i Norge

Det blir fortsatt indre grensekontroll i Norge. Grensekontrollen medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge.

16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense for å begrense spredningen av Covid-19, og det er besluttet at dette skal videreføres, foreløpig i ytterligere 90 dager fra 16. mai kl. 08.00.

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet

Takk for at du svarer!

Forrige uke var det 626 av dere som svarte på medlemsundersøkelsen, det er tredje høyest av de åtte NLF har hatt hittil.

– Resultatene viser en jevn nedgang på spørsmålet om redusert etterspørsel i koronaperioden. I uke 14, uka før påske, var det 69 prosent som svarte at de hadde merket nedgang i etterspørselen, mens bare 32 prosent svarte det samme i uke 20. Også varsel om forsinkede eller kansellerte oppdrag er på vei ned, fra 64 prosent i uke 14, til 44 prosent i uke 20. Det er «kun» 28 prosent som tror det kan bli aktuelt med permitteringer om kort tid, mot 66 prosent i uke 14, forteller Thorleif Foss i NLF.

Ny medlemsundersøkelse kommer først neste uke. Denne uka kan du svare på vinterdriftsundersøkelsen, om du ikke allerede har gjort det. Den handler om hvordan du, som veibruker, opplever vinterdriften som har vært. Lenke har du fått tilsendt på e-post. 

Tester app om grenseutfordringer

Jan-Terje Mentzoni i NLF tester i disse dager en mobilapplikasjon om grenseutfordringer. Appen informerer om ventetid på de 187 grensekryssingene i Europa, inkludert norsk-svenske og norsk-finske grensestasjoner.

– Vi har allerede hørt om de norske transportørene som kjører tomme til Sverige for å hente last tilbake til Norge, og de utfordringene de har på Svinesund. Kanskje dette kan hjelpe til å løse slike utfordringer – om ikke nå, så i alle fall i fremtiden, spør Jan-Terje.

Det er verdens vegtransportorganisasjon, International Road Transport Union (IRU), som er igang med prøveprosjektet. Mobiløsningen heter Galileo Green Lane app, og den er planlagt i drift i løpet av kort tid.

EUs interne grenser er i ferd med å åpne

EU-kommisjonen har laget veiledende retningslinjer for å sikre at transportsektoren kan vende tilbake til normalen. Siden retningslinjene ikke er bindende, er ikke EUs medlemsland tvunget til å følge dem.

For varetransporten skal det bli gradvis lettere å krysse grensene. Det er fokus på å holde samme flyt som i dag, selv om trafikken øker. Smittevern gjelder fortsatt. Unntak fra kjøre- og hviletid etter utløpet av mai anbefales mer harmonisert og begrenset til hva som er ytterst nødvendig for gradvis å gjeninnføre EU-reglement. Om trafikkflyten reduseres, kan det bli aktuelt med kjøreforbud for enkelte grupper.

Retningslinjene kan du lese her

Åpne grenser i de baltiske statene

De baltiske statene, Estland, Latvia og Litauen, har åpnet grensene mellom landene for dem med lovlig opphold og uten symptomer på Covid-19. (Kilde: ERAA)

Grensenytt fra Finland

Det er også nye grensebestemmelser mellom Estland og Finland, som gjør det enklere å forflytte seg mellom de to landene uten å gå i karantene. (Kilde: ERAA)

Finland har fortsatt grensekontroll og begrenset grensekryssing fram til 14. juni. All nødvendig trafikk er lov over grensen til EU- og Schengen-land. (Kilde: SKAL)

Tyskland åpner grensene mot nabolandene

Alle grensekrysningene mot Østerrike, Sveits, Frankrike, Luxembourg og Danmark er operative igjen fra 16. mai. Kontrollene mot grensene til Østerrike, Sveits, Frankrike og Danmark er begrenset til stikkprøver. Ingen kontroller mot Luxembourg. Grensekontrollene mellom Tyskland og Danmark vil opphøre så snart de er enige om en felles dato. Grensekontroller til Østerrike, Sveits og Frankrike er planlagt å opphøre 16. juni. (Kilde: BGL)

Østerrike og Tyskland med forbud i helgene

Østerrike og Tyskland har gjeninnført forbudet mot å kjøre vogntog og lastebiler over 7500 kilo i helger og på helligdager. (Kilde: CESMAD og AISÖ)

Mer utenlandsnytt finnes på IRUs infosider på nettet

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag neste uke.

Les også
Seier for NLF! Digitalt vognkort for tilhengere tillatt

Seier for NLF! Digitalt vognkort for tilhengere tillatt

Endelig er det slutt på å få gebyrer for ødelagte og tapte vognkort på tilhengerne. NLF har i dag fått bekreftet fra Statens vegvesen at digital kopi vil bli godkjent ved kontroll.

Nå kan du søke kompensasjon for omsetningsfall i april

Nå kan du søke kompensasjon for omsetningsfall i april

Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Egenandelen er redusert til fra 10 000,- til 5000,-, og det har kommet noen justeringer av ordningen.

Samarbeider for en grønnere fremtid

Samarbeider for en grønnere fremtid

En grønn overgang for transportnæringen ønskes velkommen av nordiske, tyske og franske vegtransportorganisasjoner. Nå krever de en tydelig planleggings- og investeringsstrategi fra de europeiske landene.

NLF-direktøren med nytt tillitsverv

NLF-direktøren med nytt tillitsverv

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), er valgt til ny styreleder for Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

Uansvarlig budsjettkutt i utekontrollen!

Uansvarlig budsjettkutt i utekontrollen!

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen halvert pengene til utekontroller av tungtransporten. – Nå, når pandemien synes å være på retur, er det viktigere enn noen gang å intensivere kontrollene langs veien for å bedre trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Statsbudsjettet ruster ikke landet for fremtiden

Statsbudsjettet ruster ikke landet for fremtiden

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag, finnes det få grunner for jubel i transportnæringen. NLF etterlyser flere tiltak for å løse næringslivets behov, og mener Norge går glipp av en unik mulighet til å ruste landet for fremtiden.

EKSTRA: Unntak fra kjøre- og hviletiden blir ikke forlenget

EKSTRA: Unntak fra kjøre- og hviletiden blir ikke forlenget

Forskrift om unntak fra kjøre- og hviletiden blir ikke forlenget.