KMV-nytt, nr 3, 2018

Ferieplanlegging


KAP. 4.9.9 FERIE

Alle arbeidstakere har lovbestemt krav på fire uker + én dags ferie hvert år. Den som er over 60 år, skal ha en uke ekstra. Det er ingen ting i veien for å avtale mer ferie enn det som følger av loven. Mange arbeidstakere har gjennom tariffavtaler eller annen avtale med arbeidsgiver rett til fem uker ferie. Men dette er altså med utgangspunkt i avtale, og ikke noe krav etter ferieloven.

Fastsetting av ferie

I Ferieloven (§ 6 nr. 1 og 2) står følgende: Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Det betyr at det nå er på tide å sende ut ønskeliste for avvikling av sommerferien, slik at ferieliste kan settes opp. Husk også eventuell påske- og juleferie. Er det noe som skal tas med i vurderingen av ferieavviklingen?

Se nærmere Ferieloven, §§ 5 – 9, vedrørende ferietiden, fastsettelse av ferie, tid for ferie og arbeidsgivers styringsrett (dersom man ikke blir enige), og KMV, kap 4.9.9.

Oslo, 16. februar 2018

NLF v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.


Lastebil.no er organ og talerør for Norges Lastebileier-Forbund. Dets formål er å markedsføre forbundets visjon og synspunkter. Ansvarlig redaktør er administrerende direktør Geir A. Mo. Nyhetsredaktør og redaktør av øvrig publisert materiale er markedsdirektør Kjell Olafsrud. NLF er ikke medlem i noen av pressens foreninger.