Finn din transportør i Region 1 Østfold / Oslo og Akershus

 

Region 1 Østfold / Oslo og Akershus

Regionskontoret:

Johan Kristian Bjerke
E-post: jkb@lastebil.no

På regionssidene vil du blant annet finne lokale nyheter, bli oppdatert på arbeidet NLF utfører i regionen, komme i kontakt med medlemsbedriftene, samt få informasjon om møter og andre tilstelninger. 

Her finner du oss:

Mosseveien 60
1640 RÅDE

MOBIL: +47 90189444

Faktura Østfold sendes til: invoice.151464@vismabpo.no 

Faktura Oslo og Akershus sendes til: nlf@faktura.poweroffice.net

Mandager og fredag

St.Olavsgate  25

0130 Oslo

Tirsdag, onsdag og torsdag

Fylkesstyret i Østfold

Erik Graarud Leder Fylkesavd
Erik Graarud
Tlf: 69357272
Mobil: 90972085
post@graarud-ftf.no

Tlf: 69357272
Mobil: 90972085
post@graarud-ftf.no

Per Esben Kristiansen Nestleder Fylkesavd
Per Esben Kristiansen
Mobil: 95764870
esben@kk-t.no

Mobil: 95764870
esben@kk-t.no

Erik Hauge Styremedlem Fylkesavd
Erik Hauge
Tlf: 69195700
Mobil: 90102188
erik@ehtransport.no

Tlf: 69195700
Mobil: 90102188
erik@ehtransport.no

Ingar Granly Styremedlem Fylkesavd
Ingar Granly
Mobil: 92484555
ingar.granly@gmail.com

Mobil: 92484555
ingar.granly@gmail.com

Ragnar Larsen Styremedlem Fylkesavd
Ragnar Larsen
Tlf: 69885217
Mobil: 95045490
ragnlar2@online.no

Tlf: 69885217
Mobil: 95045490
ragnlar2@online.no

Lars Thomas Utne Styremedlem Fylkesavd
Lars Thomas Utne
Mobil: 90020525
lars.utne@utne-transport.no

Mobil: 90020525
lars.utne@utne-transport.no

Steinar Enderød Kollegahjelp
Steinar Enderød
Tlf: 69288145
Mobil: 91730142
steinar@enderod.no

Tlf: 69288145
Mobil: 91730142
steinar@enderod.no

Fylkesstyret i Oslo/Akershus

Nicolai Jakhelln Leder Fylkesavd
Nicolai Jakhelln
Tlf: 63889930
Mobil: 97555800
snj@jakhelln.as

Tlf: 63889930
Mobil: 97555800
snj@jakhelln.as

Sissel Heen Nestleder Fylkesavd
Sissel Heen
Tlf: 63980683
Mobil: 91192031
sissheen@gardermoengrus.no

Tlf: 63980683
Mobil: 91192031
sissheen@gardermoengrus.no

Geir Homlund Styremedlem Fylkesavd
Geir Homlund
Tlf: 67801100
Mobil: 92857876
geir@bkranservice.com

Tlf: 67801100
Mobil: 92857876
geir@bkranservice.com

Lars Erik Skjønhaug Styremedlem Fylkesavd
Lars Erik Skjønhaug
Tlf: 99112525
Mobil: 95072340
post@stransport.no

Tlf: 99112525
Mobil: 95072340
post@stransport.no

Sissel Heen Styremedlem Fylkesavd
Sissel Heen
Tlf: 63980683
Mobil: 91192031
sissheen@gardermoengrus.no

Tlf: 63980683
Mobil: 91192031
sissheen@gardermoengrus.no

Thage Sørensen Styremedlem Fylkesavd
Thage Sørensen
Tlf: 22620087
Mobil: 90969990
thagej@online.no

Tlf: 22620087
Mobil: 90969990
thagej@online.no

Per Arne Bjerklund Styremedlem Fylkesavd
Per Arne Bjerklund
Tlf: 64943479
Mobil: 91150142
p-ar-b@online.no

Tlf: 64943479
Mobil: 91150142
p-ar-b@online.no

Jan Roar Fjeld Styremedlem Fylkesavd
Jan Roar Fjeld
Tlf: 64801119
Mobil: 46919590
jrftransport@gmail.com

Tlf: 64801119
Mobil: 46919590
jrftransport@gmail.com

Nicolai Jakhelln Kollegahjelp
Nicolai Jakhelln
Tlf: 63889930
Mobil: 97555800
snj@jakhelln.as

Tlf: 63889930
Mobil: 97555800
snj@jakhelln.as

Ole Johnny Sørensen Kollegahjelp
Ole Johnny Sørensen
Tlf: 90820100
Mobil: 90820100
olanso@online.no

Tlf: 90820100
Mobil: 90820100
olanso@online.no

Geir Homlund Kollegahjelp
Geir Homlund
Tlf: 67801100
Mobil: 92857876
geir@bkranservice.com

Tlf: 67801100
Mobil: 92857876
geir@bkranservice.com