Stilling Ledig

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund, NLF, er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for godstransport på vei. Vi representerer om lag 3000 bedrifter som drifter ca. 20 000 lastebiler og 23 000 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo og ni region- og distriktskontorer rundt i Norge.