Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal

Hva skjer i regionene?

NLF ønsker å kommer nærmere sine medlemmer, politikere, veimyndigheter og andre ved å ha ansatte fordelt i NLFs syv regioner i Norge. På regionssiden vil du finne oversikt over fylkesstyrene med kontaktinfo.

For nyheter og annen informasjon vises det til hovedsiden på lastebil.no og infoskriv/ nyhetsbrev som sendes til medlemmene.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt eller besøke oss.

Regionssjef Jan-Ove Halsøy har kontor i tredje etasje på Søre Brurås 3 (Volvo-bygget), 5131 Nyborg (Bergen). Treffes på telefon 920 38 333, e-post: nlfvest@lastebil.no

Rådgiver Heidi Rudaa har kontor i andre etasje i Gammelseterlia 12, 6422 Molde. Treffes på telefon 405 55 826, e-post: hr@lastebil.no

Finn din transportør i Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal