NLF

Nytt fra NLF – uke 38, 2020

Korona-endringer fra regjeringen

Dagens varslede koranendringer kan bety en innstramming av nåværende praksis for yrkessjåfører. Vi understreker kan, og kommer tilbake med mer senere. I denne omgang tar vi med to aktuelle endringer fra ettermiddagens korona-pressekonferanse:

  • Ekstra omsorgsdager: Foreldre får ekstra omsorgsdager ved lokale utbrudd dersom skole og barnehage må stenge – hele skoler, eller enkelte klasser. Omsorgsdager gis ved behov dersom kvoten er oppbrukt, og det kreves en bekreftelse fra skolen til arbeidsgiver. 
    – Vi følger situasjonen forløpende og er forberedt på å gjøre raske endringer i reglene dersom det er behov for det, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
    Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet 
  • Karantenereglene forenkles: Innreise- og smittekarantene blir like, og dermed enklere å følge. Begrunnelsen for forenklingen er en mistanke om at økningen i smitte kan skyldes at reglene har vært for vanskelig å forstå og etterleve. 
    Les mer i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Bli med på kurs!

Trafikksikkerhet er alltid høyt på dagsordenen i NLF, og nå i høst holder vi kurs nær deg. Kurset setter søkelys på årsaker til ulykker, hastighet, førerdyktighet og distraksjoner, i tillegg til hvordan man tar ansvar for egne handlinger, drivstoff-forbruk, miljø, kjørestil og mye mer.

Trafikksikkerhetskursene holdes landet rundt, og er gratis for medlemsbedriftene og deres sjåfører. For Fair Transport-bedrifter er det et krav om slikt kurs mellom hver YSK. 

Se oversikten og les mer på lastebil.no

Skjemaene for smittevern er klare

Den ferske smittevernveilederen er nå komplett med digitale skjemaer for utfylling. Du finner lenker til skjemaene - last ned skrivbart dokument her, inne i brosjyren over hvert skjema.

Her finner du smittevernveilederen

Høstkampanje på Continental dekk

Dekkmann har en høstkampanje på gang, og tilbyr 7 prosent ekstra rabatt på Continental lastebildekk til alle NLF-medlemmer. Kampanjen varer fra 16. september til 1. desember. Ta kontakt med din lokale Dekkmann-avdeling.

E136 Dombås-Lesja delvis stengt

E136 mellom Dombås og Lesja blir delvis stengt natt til torsdag og natt til fredag denne uka på grunn av utbedringsarbeid.

Les mer i nyhet på lastebil.no 

Nattestenging av Lærdalstunnelen uakseptabelt

Geir A. Mo advarer sterkt mot å nattestenge Lærdalstunnelen for oppgraderinger i fire år, slik Vegvesenet planlegger. Tunnelen er tilknyttet den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest, E16 Filefjell. 

– I verste fall risikerer man å stenge av Vestlandet fra resten av Norge vinterstid. Det kan vi ikke leve med, sier NLF-direktøren.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Hareide: – NLFs forslag kunne spart meg for milliarder

43 næringslivs- og interesseorganisasjoner la frem sine ønsker for ny NTP da samferdselsministeren nylig inviterte til innspillsmøte. NLF var ikke vonde å be, og Geir A. Mo fikk fram mye på de tre minuttene han hadde til rådighet.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Kabotasjekrøll hos biltransportgigant

Auto Transport Service AS i Drammen har benyttet en liten flåte av tsjekkiske biltransportere for innenrikskjøring i Norge den siste tiden. Flere av disse er nå anmeldt for ulovlig kabotasje. Lastebil.no har undersøkt nærmere, og funnet manglende dokumentasjon ved enda flere kabotasjetransporter. Det får oppdragsgiver Bertel O. Steen til å reagere.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Vendepunktet for norsk transport

Har du lest historien bak gjennomslaget for EUs mobilitetspakke? Historien kunne nemlig sett helt annerledes ut om ikke Nordic Logistics Association (NLA) – dannet av NLF og våre skandinaviske søsterorganiasjoner i 2012, fagbevegelsen og Road Alliance – en allianse av elleve land, hadde engasjert seg så sterkt. 

Les om vendepunktet for norsk transport i siste NLF Magasinet

Lønnsforhandlingene videre til Riksmekleren

Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet brøt i forrige uke lønnsforhandlingene med NLF og NHO Logistikk og Transport. Nå blir det mekling hos Riksmekleren. Der er det bare å stille seg i køen, så tråden blir ikke tatt opp igjen før 26. og 27. oktober. 

Les mer i nyhet på lastebil.no

Tid for siste kontantstøtte

August er aller siste søknadsmåned for kontantstøtte til bedrifter med betydelig omsetningsfall grunnet koronapandemien. 31. oktober går fristen ut for å søke tilskudd for juni, juli og august. 

Les mer i nyhet på lastebil.no

Lønnsstøtte også i årets tre siste måneder

Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember.

Les mer i pressemelding fra Finans-/Nærings- og fiskeridepartementet

Fortsatt oransje nivå på Hafslund trafikkstasjon

Smittevernstiltakene på oransje nivå for Hafslund trafikkstasjon forlenges, men vil antakelig være tilbake på gult nivå, som de resterende trafikkstasjoner er i dag, fra mandag 21.september. 

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

Bruk teststasjonene på grensen ved mistanke om smitte

Vi minner om at det er teststasjoner på flere av grenseovergangene, blant annet på Svinesund, hvor man kan teste seg for covid-19 gratis.

Resultater fra medlemsundersøkelsen

Mandag gikk svarfristen for NLFs siste medlemsundersøkelse ut, og vi bringer resultatene.

16 % svarer at de har registrert redusert etterspørsel siste uke, som er lavere enn uke 33 (19 %), og likt uke 25 (dvs. før ferien). Det er en liten økning, fra 13 % i uke 33 til 16 % som svarer at kunder har varslet om forsinkelse eller kanselleringer av oppdrag siste uke.

Andelen som har ansatte sykmeldt, i karantene eller permittert, er stabilt på henholdsvis 6 og 7 %. Det er en liten nedgang, fra 22 % i uke 33 til 20 % i uke 37, som mener det kan bli aktuelt med  permitteringer om kort tid.

Andelen bedrifter som melder om likviditetsproblemer er 7 %, som er likt uke 33, men omtrent en halvering fra før ferien. Andelen som mener det er reell fare for konkurs i nærmeste tiden er på svak nedgang, fra 6 % i uke 33 til 5 % i uke 37. Før ferien, i uke 22 og 25, var andelen henholdsvis 13 % og 11 %.

De største utslagene i ukens undersøkelse finner vi i spørsmålet om hvordan bedriften merker den reduserte oppdragsmengden (altså blant de 16 % som melder om redusert etterspørsel siste uke). Andelen som har mindre gods pr tur, og som har mer tomkjøring, øker med om lag 50 %, fra 20 % til 31/29 %. Andelen som melder om færre oppdrag går ned fra 98 % i uke 33 til 90 % i uke 37. Dette betyr at bedriftene som merker nedgang, i større grad må opprettholde produksjonen og dermed opprettholder de variable kostnadene.

Andelen som registrerer lavere etterspørsel siste uke går som nevnt ned fra 19 til 16 %. Andelen som registrerer høyere etterspørsel er på 6 %, likt som i uke 33. Dette er imidlertid under halvparten sammenlignet med før ferien. Det vil si at færre bedrifter merker økt etterspørsel etter ferien.

På spørsmålet om bedriften har fått konkrete signaler fra kunder/oppdragsgivere om endret aktivitet i den nærmest framtiden, svarer bedriftene ganske likt i uke 37 sammenlignet med uke 33. Majoriteten (71 %) har ikke fått noen konkrete signaler, mens de som har fått beskjed om lavere aktivitet øker fra 18 % i uke 33 til 20 % i uke 37.

Det er fortsatt liten tro på at tiltakene som myndighetene har besluttet vil forhindre permitteringer, oppsigelser eller konkurser, slik det har vært i hele perioden. Kun om lag 4 % mener tiltakene har betydning.

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.