Ett av NLFs strategiske mål er trafikksikker og effektiv transport. Veiene er arbeidsplassen til de ansatte i våre medlemsbedrifter, og dermed det viktigste virkemiddelet for å sikre deres helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet med NTP er en høyt prioritert oppgave for organisasjonen, og både ansatte og tillitsvalgte har gjennom lokale innspillsmøter redegjort for sine prioriteringer.

Samferdselsministeren har, på sin side, nettopp vært på norgesturné for å høre hvilke transportutfordringer som er viktigst ute i regionene. Møtet i Oslo var derfor en arena for å fronte overordnede syn, noe Norges Lastebileier-Forbund (NLF) også gjorde. Men selv på tre minutter rakk likevel NLF-direktør Mo å løfte en spesifikk strekning som er svært viktig for både trafikksikkerheten og den nasjonale godsflyten.

Skrot kostbare prosjekter

Geir A. Mo slo et slag for økt satsing på vedlikehold. Dét ønsket var han for øvrig ikke alene om å fronte fra talerstolen. Han pekte på at NLF mener det er feil å bruke enorme summer på gigantiske fjordkryssinger for å realisere fergefri E39, når det finnes eksisterende veger som råtner på rot.

– Vi kan fint greie oss uten disse fjordkryssingene i en generasjon eller to dersom vi i stedet sørger for gul midtstripe mellom fergeleiene og setter inn økt kapasitet på fergene, sa han.

NLF-direktøren ga klare anbefalinger til statsråden fra talerstolen. Smitteverntiltak gjorde at det var god avstand mellom tilhørerne på Oslo Kongressenter og desto flere på hjemmekontor. Skjermdump: Regjeringen.no NLF-direktøren ga klare anbefalinger til statsråden fra talerstolen. Smitteverntiltak gjorde at det var god avstand mellom tilhørerne på Oslo Kongressenter og desto flere på hjemmekontor. Skjermdump: Regjeringen.no

E16 mellom Bergen og Voss må prioriteres

Et av kroneksemplene på eksisterende veg som sårt trenger opprustning, er E16 mellom Voss og Bergen. Strekningen utgjør en hovedåre i trafikken mellom Oslo og Bergen, og omtrent 5500 biler kjører strekningen hver eneste dag. I tillegg er den én av de mest ulykkesbelastede strekningene vi har. Ikke minst når det kommer til ras.

– Siden 2000 har det gått om lag 180 ras på strekningen, flere ganger med alvorlige følger. Siden 1992 har 47 mennesker mistet livet, og om lag 800 mennesker blitt skadet. Det er nesten to dødsulykker hvert eneste år, viste Mo til.

Vegen blir også ofte stengt, fortalte han. Enten grunnet opprydding etter ulykker, bilberging, fare for ras og, ikke minst, faktiske ras. Alternativ rute er fv. 7 over Hardanger; en veg som overhodet ikke er egnet for en så stor trafikkmengde, og spesielt ikke de tyngste bilene.

Mo ga uttrykk for at NLF er utålmodige, og krever at strekningen nå får plass i første planperiode i NTP.

– Uansett hvor raskt man igangsetter utbedringen av de mest ulykkesbelastede strekningene på E16 mellom Voss og Bergen, vil det ikke kunne gå fort nok. For hver dag som går, øker risikoen for at en ny ulykke finner sted, sa han.

Løft fylkesvegene inn i NTP

NLF-direktøren avsluttet med å slå et slag for at fylkesvegene også må løftes inn i NTP-arbeidet.

– Tallgrunnnlaget for inneværende statsbudsjett forteller at det i perioden 2015–2018 var hele 80 prosent større sjanse for å komme ut for en ulykke med drepte eller hardt skadde på en fylkesveg sammenlignet med en riksveg. Når myndighetenes mål er null drepte og hardt skadde i trafikken, kan ikke staten sitte stille og se på at dette standardgapet fortsetter å øke. Vi mener staten må ta økonomisk ansvar for å sikre helt nødvendig oppgradering av de viktigste fylkesvegstrekningene, avsluttet Mo.

- NLFs forslag kunne spart meg for milliarder

Hareide startet sin oppsummering med å kommentere NLFs forslag om å utsette deler av fergefri E39 til fordel for blant annet opprustning av eksisterende vegnett.

– Geirs forslag kunne spart meg for milliarder om jeg hadde fulgt hans anbefaling! Men jeg er usikker på om jeg hadde vært velkommen når jeg reiste hjem etterpå, sa ministeren fra Bømlo i Hordaland med glimt i øyet. 

Han bemerket også at det virker å være et voksende engasjement for å bruke midler på vedlikehold, fremfor nye prosjekter.

Regjeringens forslag til ny NTP legges fram i 2021. Regjeringen har egen informasjonsside om NTP 2022 –2033, og der finner du også alle høringsinnspillene, inkludert NLFs.

Les også: Mindre klimarabatt på el-varebiler?