Har du vært så uheldig at du har vært innblandet i en ulykke? Selv om du ikke ble fysisk skadd, kan hverdagen føles tung, både like etterpå og i lengre tid etter ulykken. Den beste hjelpen du kan få, er å snakke med noen om det som har skjedd, gjerne en som også har jobben sin ute på veien og vet hvordan det kan være.

 
Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken som NLFs kollegahjelp.Ring (+47) 95 11 91 81.

 

Kollegahjelpen er basert på frivillig innsats.  Kollegahjelp-teamet består av mellom 50 og 60 frivillige med tilknytning til NLF. De har fått en grunnopplæring og får regelmessig faglig oppdatering. For øvrig jobber de på egen hånd. Alle kollegahjelperne har avlagt taushetsløfte. 

 

Tilbake til den gode hverdagen
Målet for denne støtteordningen er at sjåfører som har hatt en sjokkartet opplevelse skal få støtte til å bearbeide dette, for å unngå at sjokket ”setter seg fast” og fører til problemer på lengre sikt. Hjelpen skal føre til at sjåføren skal få det like godt som før ulykken, både privat og i jobb. 

Kollegahjelperne blir kontaktet av sjåføren eller sjåførens familie, venner, kolleger eller liknende - eller kollegahjelperen tar selv kontakt. På mange steder i landet er ordningen gjort kjent også hos politi, ambulansepersonell, sykehus osv., og det hender ofte at det er de som  tar kontakt og ber om hjelp.

Kollegahjelperen gir støtte med å lytte og samtale. Han/ hun hjelper av og til også med praktiske ting. Det kan være å følge til politi, lege, å flytte på bilen, kanskje være med på den første turen etter ulykken osv. Det er ikke noe stort antall hvert år som mottar kollegahjelp, men ofte krever hvert tilfelle langvarig oppfølging. 

 

Jobb for livet-prisen
I 2003 fikk NLFs  Kollegahjelpen ”Jobb for livet-prisen” av Rådet for psykisk helse. Prisen besto blant annet av et pengebeløp, som NLF brukte til å få gjennomført undersøkelsen ”Møteulykker tungtransport/personbil” ved psykiater Hans Olav Tungesvik. 

 

Profesjonell back-up
NLF har også en mer profesjonell ”back-up” i forsikringsselskapet 
If/ Psykologvakten. De har et kriseteam av psykologer og liknende fagpersoner. Vi har også samarbeid med Sjømannskirken, som fungerer som kollegahjelp for NLF hvis det skjer ulykker i utlandet.

Kollegahjelpen er registrert som merkevare. 
Det svenske lastebileierforbundet SÅ har etablert en tilsvarende støtteordning etter modell av NLFs ”Kollegahjelpen”.

 

Psykologvakten
Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikringsselskapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, uten henvisning fra allmennpraktiserende lege. Du kan benytte tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplassen eller i fritiden. Tilbudet gjelder også familien.

Grønt nummer: 22 96 50 07

Info brosjyre om kollegahjelpen