Regjeringen varsler at det blir mindre penger til vei fremover. Årsaken er kostnader knyttet til krisen i Ukraina. Konsekvensene er at flere veiprosjekter blir utsatt.  

Branner og ulykker har ført til at Oslofjordtunnelen har måttet stenge en rekke ganger. For å få til en bedre trafikkflyt og en tryggere tunnel, skulle man bygge et nytt løp så snart Stortinget gav grønt lys for det. Nå er prosjektet satt på vent inntil videre.  

Problem å få frem gods 

Alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan skal vurderes på nytt av Statens vegvesen (SVV), og det betyr at også planlagte prosjekter, som Oslofjordtunnelen, kan bli utsatt.  

Mye av trafikken gjennom Oslofjordtunnelen er tungtransport. 

– Det er allerede store problemer med å få fraktet gods med fergen mellom Moss og Horten, og dette skyldes at det er et annet prosjekt, riksvei 19, som det heller ikke har blitt gjort noe med på altfor mange år. I tillegg har vi vestkorridoren, noe som også er en del av Oslopakke 3, og når alt utsettes får vi får store utfordringer med å få fraktet ting under fjorden, over fjorden og rundt fjorden. Det betyr økte kostnader og større utfordringer med kjøre- og hviletid. I tillegg vil det gi større utfordringer med sikkerhet og alt vil på en måte bli skadelidende hvis denne tunnelen nå igjen blir utsatt, sa NLFs regionsjef for Østfold, Oslo og Akershus, J. Kristian Bjerke, til NRK. 

Alle må bidra 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) sa til NRK, torsdag ettermiddag, at det ikke var knyttet for mye dramatikk rundt prosjektet, men han mente det var klokt å ha full informasjon før de skal fremme forslaget for Stortinget. 

– Krigen i Ukraina gjør at det må prioriteres annerledes, og statsministeren har varslet at forsvar, sivil beredskap og flyktninger er elementer som skal finansieres, og da må andre sektorer være med på å bidra. Dette inkluderer samferdsel, sa Nygård på distriktsnyhetene til NRK. 

Imot undersjøiske tunneler

Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF, har ved flere anledninger uttrykket at forbundet alltid har vært imot undersjøiske tunneler. Dette ble også gjentatt i Budstikka på torsdag. Der forteller Mo om farepotensialet. 

 – Oslofjordtunnelen har vist seg ekstra farlig med svært mange branner og stenginger, nær sagt annenhver dag. Et nytt løp vil ikke fjerne ulykkene og brannene, som i hovedsak kommer som følge av at tunnelen er for bratt, fortalte han. 

NLF har i lang tid ønsket seg en broforbindelse fremfor et nytt løp til Oslofjordtunnelen, men mye tyder på at det ikke blir noe av. 
 
– Det er pengene som har styrt prosessen, og dessverre ikke fornuften, avslutter NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo.