Økningen i dieselprisene skjer nå så raskt og uforutsigbart at det nærmest er umulig å justere prisene raskt nok. Dette er også krevende for våre kunder, og alle videre ledd fram til forbruker. Fortsetter denne sitausjonen vil vi oppleve en kraftig prisstigning på de aller fleste varer.

– Deler av norsk transportnæring er nå i en alvorlig likviditetskrise som følge av de galopperende dieselprisene. At regjeringen ikke benyttet anledningen til å presentere målrettede tiltak for transportnæringen i denne situasjonen er rett og slett tonedøvt. Er det ingen som lytter til næringslivet i denne regjeringen? spør NLF-direktøren.

Mange lastebileiere har ikke kontrakter som tar høyde for det som nå skjer. Vanligvis indeksjusteres prisen årlig eller halvårlig gjennom kontraktsperioden. Utviklingen i dieselprisene er nå så raske og uforutsigbare at de ikke fanges opp av disse indeksene.

- For noen av transportselskapene vil neste indeksregulering uansett komme for sent, understreker Mo.

Frykter konkursras

Norsk transportnæring er en typisk småbedriftsnæring. Blant NLFs om lag 3000 medlemsbedrifter har 75% fem eller færre biler. 37% er selvstendig næringsdrivende, for stor del enbilseiere som kjører egen lastebil. Disse bedriftene har ikke administrative ressurser som kan jobbe tett med oppfølging av kontrakter og prisjusteringer.  

Vi står nå i en situasjon der tiden kan være i ferd med å renne ut for mange transport- og entreprenørbedrifter. Dette bryr åpenbart ikke regjeringen seg om – og Stortinget må nå ta ansvar for å unngå et konkursras som vil kunne ramme tusenvis av arbeidsplasser.  

Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) gir ingen signaler om at drivstoffavgiftene skal ned. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum/NTB. Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) gir ingen signaler om at drivstoffavgiftene skal ned. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum/NTB.

–  Støre varsler i sin redegjørelse, nærmest i en bisetning, at de vil komme tilbake til tiltak rettet mot norsk økonomi i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Bedriftene som er rammet trenger tiltak som virkelig monner nå – å vente til revidert nasjonalbudsjett er rett og slett ikke godt nok. En rekke Europeiske land, deriblant Sverige, har allerede fått på plass tiltakspakker, understreker Mo.  

NLF er tydelige på at det må komme på plass en krisepakke for transportnæringen som bidrar til å senke det økonomiske presset vi nå opplever. NLF har allerede sendt brev til finansministeren, der følgende tiltak er foreslått:

  • Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften
  • Innføring av ordningen «Professional diesel» - En skatterefusjonsordning for næringstransporten

Norges Lastebileier-Forbund stiller også sprøsmål ved om dagens nivå på CO2-avgiften er fornuftig i dagens situasjon. Hensikten med å prise CO2 så høyt som en gjør, er som kjent å bidra til høyere priser på fossilt drivstoff for å lette overgangen til fossilfrie løsninger. Slik situasjonen er nå, er det åpenbart ikke er behov for et slikt nivå.

- Vi er også bekymret for at det som skjer nå vil være et alvorlig skudd i baugen for nettopp det grønne skiftet. Dersom transportbedriftene kommer ut i den andre enden med økonomisk brukket rygg, finnes det ingen midler til å satse på nye teknologier. Resultatet kan bli at de blir nødt til å bruke de fossildrivne lastebilene  de allerede har enda lengre, avslutter Mo.