Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i lang tid satt søkelys på utfordringene rundt fiskeavrenning. Hvert år renner store mengder fiskevann ut fra lastebilene og ned på veien. Årsaken er at laksen fraktes i kasser med hull, slik at smeltevann fra isen, renner ut.  

Et typisk vogntog med laks slipper ut mellom 1800 og 3600 liter smeltevann på veien under transport. Dette kan utgjøre en potensiell risiko i trafikken.  

Vil bøtelegge transportnæringen 

NLF, i samarbeid med Sjømatbedriftene, la frem en bransjestandard i 2020 og begge aktører har vært i jevnlig dialog med Statens vegvesen (SVV). Lite har likevel skjedd. I mai varslet samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (AP), at de ønsket å ta grep, og mulige sanksjoner ville være å innføre overtredelsesgebyr på stedet for transportbransjen.

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo synes det er fint at statsråden endelig kommer på banen, men han mener at løsningen er for enkel.   

– NLF har krevd at transport av laks foregår i tette kasser, for det ville løst hele problemet. Da er det litt trist at det eneste tiltaket statsråden synes å foreslå er å bøtelegge transportørene enda mer, sier Mo. 

Sitter på en løsning 

I Ålesund finner vi Brødr. Sunde, som er Skandinavias ledende tilbyder av ekspanderbar polystyren og ferdigprodukter av ekspandert polystyren (EPS), samt ekstrudert polystyren (XPS). De produserer blant annet de tradisjonelle fiskekassene med fire hull, som oppdrettsnæringen benytter seg av i dag. Det som er mer spennende er at de også har utviklet en tette fiskekasser. 

–  Den tette kassen som vi har utviklet, ville ha løst hele problemet med fiskeavrenning. Det som noen kanskje vil hevde er en ulempe, er at det vil koste 14 øre mer per kilo laks som skal fraktes, forteller direktør i Brødr. Sunde, Rolf Fagervoll, til Lastebil.no. 

Han er usikker på om dette er noe laksenæringen er villig til å betale. Utover det fungerer den akkurat på samme måte som de tradisjonelle kassene som benyttes i dag.  

–  Våre tette kasser har en rist i bunnen som smeltevannet renner gjennom og ned I bunnen på kassen. På den måten hindres avrenning helt frem til kunden, i tillegg unngår man at fisken blir liggende i smeltevann, forklarer Fagervoll. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Forhindrer avrenning: Med denne kassen kunne man fraktet fisk og samtidig forhindre avrenning på veiene. Den har rist i bunnen hvor smeltevannet renner ned, og fisken derfor blir ikke liggende i vann. Foto: Br. Sunde Forhindrer avrenning: Med denne kassen kunne man fraktet fisk og samtidig forhindre avrenning på veiene. Den har rist i bunnen hvor smeltevannet renner ned, og fisken derfor blir ikke liggende i vann. Foto: Br. Sunde

Tryggere veier 

Han forteller videre at hver kasse samler opp tre liter smeltevann i bunnen, og understreker av kassen fylles og pakkes på samme måte som standard fiskekasse (Sunpack) med 22 kilo fisk og 3-5 kilo is. 

– Dette, vil ikke bare gjøre veiene tryggere, men det vil også være mye enklere å holde vogntogene rene etter bruk. Jeg har også fått tilbakemeldinger på at fergeselskaper har fått bøter fordi de ikke raskt nok har fått spylt dekket tilstrekkelig, etter å ha hatt lastebiler med laks om bord, forteller Fagervoll. 

Kassene ble utviklet i 2018, og etter bruk kan de komprimeres, gjenvinnes og brukes til isolasjon.  

– Dessverre er den ikke i regulær produksjon, for foreløpig er det ingen av de store oppdrettsselskapene som har ønsket å ta den i bruk, forteller Fagervoll. 

Erkjenner at det må settes inn tiltak 

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. De er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring.  

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, forteller at både de og deres medlemsbedrifter erkjenner at det må iverksettes tiltak for å forhindre avrenning fra sjømattransporten. 

–  Det har vært en målrettet og økt innsats fra Sjømat Norge i senere år for å komme problemet til livs. Vi har blant annet hatt i sving ei egen faggruppe satt sammen av medlemsbedrifter for å komme med forslag til konkrete tiltak, forklarer Davidsen. 

Han forteller at organisasjonen har gitt et klart råd til sine medlemmer om konkrete tiltak som han vet følges opp av medlemsbedriftene.  

–  Konkret snakker vi om at emballerte ferske fiskerivarer skal kjøles ned til en temperatur som nærmer seg temperaturen i smeltende is før lasting. Temperaturen i fisken skal være nærmest mulig 0°C og helst ikke overstige 2°C. Dette er i henhold til Animalieforskriften, som angir særskilte krav til temperatur for ferske fiskerivarer. Hvis dette følges opp av slakteri/pakkeri, vil problemet med avrenning bli redusert, mener Davidsen. 

I tillegg har Sjømat Norge anbefalt medlemmene sine om å se til at lasterom på tralle er tilstrekkelig nedkjølt før lasting, og gjerne slik at en temperatur på om lag minus 8 grader kan holdes 6-8 timer etter lasting.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

Må iverksette tiltak: Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, forteller at både de og deres medlemsbedrifter erkjenner at det må iverksettes tiltak for å forhindre avrenning fra sjømattransporten. Må iverksette tiltak: Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, forteller at både de og deres medlemsbedrifter erkjenner at det må iverksettes tiltak for å forhindre avrenning fra sjømattransporten.

Oppdrettsnæringen har et ansvar 

Han mener oppdrettsnæringen selvsagt har et ansvar.  

– Dette handler ikke bare om å unngå avrenning, men også om at en ubrutt kjølekjede kan sikres frem til kunde for å ivareta god kvalitet på sjømaten. Derfor stiller da også flere selskaper klare krav overfor transportør om tilstrekkelig og riktig kjøling i forbindelse med transporten, sier Davidsen.  
 
Spørsmålet som NLF ikke får noe helt klart svar på, er hvorfor næringen ikke tar i bruk tette kasser, når de finnes på markedet.  

–  Det enkelte slakteri/pakkeri vil nok best kunne svare for sine emballasjevalg, men vi har mottatt mange begrunnelser for dette, enten dette er økt vekt per kasse, økte kostnader, mulige utfordringer med at sjømaten blir liggende og bade i smeltevann eller at det gir større utfordringer for sluttkunde med å bli kvitt benyttet emballasje, avslutter Davidsen.