I forbundsstyremøte 1.23 ble det informert om status på Fair Transport i tillegg til at de ble lagt frem innspill på hvordan kvalitets- og sertifiseringssystemet kan videreutvikles. Et av innspillene var at Fair Transport-sertifiseringen gjøres tilgjengelig også for transportselskaper som ikke er NLF-medlemmer, etter gitte kriterier.

Forbundsstyret fattet vedtak på dette hvor de ba administrerende direktør starte arbeidet med å forberede sak til representantskapsmøtet hvor dette forslaget fremmes mot gitte betingelser.

Kvalitetsstempel

Under representantskapsmøte orienterte markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, forsamlingen om denne prosessen.

– For mange er det viktigste å få prisene ned og dette åpner opp for å gi rom til de useriøse aktørene, som gir ulike konkurranseforhold. Det fører til dårligere trafikksikkerhet, og at det grønne skiftet som vi må gjennom, kommer til å bli mye vanskeligere for oss, sa Olafsrud.

Spørsmålet er om et kvalitetssystem eller sertifiseringssystem kan være med på å løse litt av dette problemet.

– Som den største næringspolitiske organisasjonen for denne næringen har vi har tatt på oss denne jobben, forklarte Olafsrud.

GRUNDIG ORIENTERING: Under representantskapsmøte orienterte markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, forsamlingen om hva det vil bety og åpne opp Fair Transport for alle. Foto: Elisabeth Nodland GRUNDIG ORIENTERING: Under representantskapsmøte orienterte markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, forsamlingen om hva det vil bety og åpne opp Fair Transport for alle. Foto: Elisabeth Nodland

Vært en utvikling

For å gjøre en lang historie kort startet Fair Transport i Sverige, og ble noe senere innført i Norge. Fair Transport var frem til 2018 basert på egenerklæringer. Deretter ble prosjektet nullstilt, og siden har sertifiseringsordningen utviklet seg til å bli et kvalitetsstempel med stadig nye kriterier som har fått god anerkjennelse. 

I 2019 var det 32 sertifiserte bedrifter med til sammen 1000 kjøretøy, og det har økt med omtrent 1000 biler årlig til dagens 265 sertifiserte bedrifter med over 5500 biler.

– Spørsmålet er om det er nok til å nå målet om at Fair Transport skal tas inn i anbudsforespørsler og være en sertifisering som etterspørres av transportkjøperne, sa Olafsrud.

– Ikke medlemmer må gå den tunge veien

Han fortalte at de har vært hos mange transportkjøpere, både offentlige og private, og det har ikke vært noen tvil om at hovedutfordringen er at Fair Transport bare er for NLF-medlemmer.

– Så lenge det kun er for NLF-medlemmer vil ikke noen ta Fair Transport inn som et krav i sine anbudsrunder, selv om de stiller krav til mange av de samme kriteriene. Sverige har åpnet opp for ikke-medlemmer, og nå ønsker vi det samme i Norge, men med gitte kriterier sa Olafsrud.

Inngangen til sertifiseringen vil naturlig nok være mer omfattende for ikke-medlemmer, da de ikke er registrert i NLFs systemer eller bruker noen av de systemer og produkter som medlemsbedriftene gjør.

For NLF-medlemmer er sertifiseringen inkludert i medlemskapet, mens ikke-medlemmer må dekke kostnaden med systemet, veiledning, sertifiseringen, oppfølgingen og den årlige resertifiseringen. Samtidig vil ikke-medlemmer naturligvis ikke få tilgang til NLFs bransjetilpassede systemer eller få noen av medlemsfordelene.

Mange følelser

NLF har gjennomført innspillsmøter med styrene for å få tilbakemeldinger rundt forslaget, og det er ingen tvil om at det er mange følelser knyttet til dette.

Under representantskapsmøtet åpnet forslaget for stor debatt. Mange mente at det var for tidlig til å ta stilling til det, mens andre mente Fair Transport var deres gull for fremtiden, og at det må være eksklusivt for NLF medlemmer. På den andre siden ble det understreket at dersom gull skal være mye verdt, så må det være eksklusivt og høy etterspørsel for å oppnå det man ønsker.

FAIR TRANSPORT: –  Dersom Fair Transport skal utvikle seg, har vi ikke noe valg, mener Kjell Haugland. Foto: Elisabeth Nodland FAIR TRANSPORT: – Dersom Fair Transport skal utvikle seg, har vi ikke noe valg, mener Kjell Haugland. Foto: Elisabeth Nodland

– Det eneste riktige

Til slutt gikk Kjell Haugland, på vegne av Forbundsstyret, på talerstolen.

– Dersom Fair Transport skal utvikle seg, har vi ikke noe valg.

Han påpekte at det av 2750 medlemsbedrifter kun er 265 som per i dag er sertifisert, samtidig som han minnet alle på at det vil koste å bli sertifisert som ikke-medlem.

– Både sertifiseringen og resertifiseringen vil bli dyrere enn det et medlemskap koster per år.

Han mener at dette er den sjansen NLF har til å lykkes med å videreutvikle konseptet.

Til slutt påpekte han at det ikke er mange nok som etterspør om man er Fair Transport sertifisert av den enkle grunn at det bare er 265 bedrifter innad i NLF som er det.

– Det må vi ta innover oss, avsluttet Haugland.

Forslaget ble stemt frem med 16 mot fire stemmer