Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i lang tid rettet søkelyset mot utfordringene rundt fiskeavrenning. Hvert år renner store mengder fiskevann ut fra lastebilene og ned på veien. Årsaken er at laksen fraktes i kasser med hull, slik at smeltevann fra isen, renner ut.  

Et typisk vogntog med laks slipper ut mellom 1800 og 3600 liter smeltevann på veien under transport. Dette kan utgjøre en potensiell risiko i trafikken.  

Hovedårsaken til at det skjer, er at kjernetemperaturen til fisken er for høy når den legges i kassene, og at nedsmelting av isen er uunngåelig. Den andre årsaken er at bilene ikke har tilstrekkelig med kjøling under transporten.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

VIL JOBBE MED NY BRANSJESTANDARD: Torsdag var det møte mellom NLF og Sjømatbedriftene. De ble enige om at en ny og innstrammet bransjestandard må på plass. Fra venstre: Dag Nordvik (fagsjef i NLF ),  Geir A. Mo (administrerende direktør i NLF), Stian Skarheim Magelssen (politisk rådgiver i NLF) og administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson. Foto: Elisabeth Nodland VIL JOBBE MED NY BRANSJESTANDARD: Torsdag var det møte mellom NLF og Sjømatbedriftene. De ble enige om at en ny og innstrammet bransjestandard må på plass. Fra venstre: Dag Nordvik (fagsjef i NLF ), Geir A. Mo (administrerende direktør i NLF), Stian Skarheim Magelssen (politisk rådgiver i NLF) og administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson. Foto: Elisabeth Nodland

Vil bøtelegge transportnæringen 

NLF, i samarbeid med Sjømatbedriftene, la frem en bransjestandard i 2020 og begge aktører har vært i jevnlig dialog med Statens vegvesen (SVV). Lite har likevel skjedd, men i mai 2022 varslet samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (AP), at de ønsket å ta grep, og mulige sanksjoner ville være å innføre overtredelsesgebyr på stedet for transportbransjen.  

Dette synes NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, er en for enkel løsning, og mener at det er viktigere enn noen gang å legge mer press på myndighetene og være mer tydelig på hva som bør gjøres i tillegg til en rettferdig ansvarsfordeling mellom transportør, slakteri og eksportør.  

– Vi er ikke interessert i at dette er et problem som skyves over på transportnæringen alene, slik at det kun blir  et transportørproblem. Det må vi raskt komme vekke i fra. Det er helt klart at vi skal ta vår del av ansvaret, men det er flere ledd i verdikjeden som må ansvarliggjøres, mener Mo.  

Både nåværende samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (Ap), og daværende samferdselsminister i 2018, Ketil Solvik-Olsen (Frp), har slått fast at denne lakseavrenningen er ulovlig. 

Nå mener derfor Mo at det er på tide å legge ytterligere press på myndighetene, slik at de tar sin del av ansvaret.

– Det er de som sitter på kompetansen til å sanksjonere på en effektiv måte, sier Mo. 

Lovende møte 

I den forbindelse har NLF tatt initiativ til et nytt møte med Sjømatbedriftene, og torsdag kom administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, til NLFs hovedkontor i Oslo for å drøfte saken. Begge parter er enige at det må tas ytterlige grep for å bedre situasjonen. De fortsetter derfor samarbeidet mot en ny og forbedret utgave av bransjestandarden. 

– Først og fremst er jeg ganske frustrert over at det ikke skjer noe videre i denne saken. Nå har vi i fellesskap prøvd å løfte problematikken og komme frem til tiltak til forbedring, men så har det stanset der. Hovedårsaken til dette er at myndighetene ikke har vist vilje og nødvendig handlekraft for å gjennomføre tiltakene. Når det er sagt, skal det sies at de aller fleste transporter går bra, men på grunn av det store volumet med sjømat ut av landet, blir fiskeavrenning likevel en utfordring, sier Eriksson. 

Han mener at det først og fremst er et omdømmeproblem for næringen, og at dette må gripes mer tak i.  

– Vi ønsker å finne løsninger på dette, og det har de siste årene blitt en større enighet i sjømatnæringen om at fiskeavrenning representerer en utfordring. Mitt mareritt er at det skjer en stor ulykke med det verst tenkelige utfall. Vi vet at kritikerne vil rette pekefingeren mot vår næring. Når begge parter erkjenner at man har utfordringer, danner det et godt grunnlag for å ta et felles ansvar, sier Eriksson. 

Vil få på plass en ny bransjestandard 

Nå vil både NLF og Sjømatbedriftene på hver sin side ta en evaluering av nåværende bransjestandard, og møtes igjen i mars med nye forslag til forbedringer og innstramminger.  

– Det er gledelig at vi fremdeles er enige om felles tiltak, men jobben videre er å bli mer konkret enn forrige gang. Vi må danne en bransjestandard som er mer forpliktende og dermed få flere verktøy og tyngre ballast inn mot myndighetene, som faktisk er de som kan få slutt på dette, avslutter Mo.