Dette er en praksis man ikke før har sett Statens vegvesen (SVV) har reagert på tidligere. 

Det var i fjor påske at to sjåfører ved Bendiks Transport ble stanset ved Lanner kontrollstasjon. Der fikk de fikk tildelt bøter på henholdsvis 17.000 og 9500 kroner for det som kan anses å vær en overtredelse av en ordensregel. 

Raste inn med saker 

Selskapet er heller ikke alene. I samme periode datt det inn med tilsvarende henvendelser og saker til både NLF og til NLF-advokatene i advokatfirmaet Vectio. Alle kom fra Lanner kontrollstasjon i Porsgrunn, Telemark. 

– Her får altså sjåførene ilagt et forelegg for å ha unnlatt å registrere i fartsskriveren en lovlig gjennomført ukehvil, eventuelt også døgnhvile. Ikke i noen av de tilfellene vi har fått inn, er det mistanke om at det ikke er gjennomført den pålagte ukehvilen, eller på annen måte brutt bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Etter hva vi kjenner til, er ny og endret kontrollpraksis på dette området oppstått lokalt, og er ikke noe som er endret fra Vegvesenet sentralt, forklarer NLF-advokat, Robert Aksnes, i advokatfirmaet Vectio.  

Han mener bestemt at døgnhvile og ukehvil anses å være registret godt nok, så lenge det ikke er registrert annen aktivitet på kortet. 

SVV endret intern instruks 

Også NLF-advokat, Skjalg Halvorsen i Vectio, har arbeidet med flere tilsvarende saker.  

Med bakgrunn i denne radikale endringen i anmeldelsespraksis og bøtepraksis, rådet advokatene i Vectio de bøtelagte sjåførene om nå nekte å vedta foreleggene. 

– Statens vegvesen har som en følge av denne pågangen fra vårt kontor, endret egen intern instruks hvor det nå står at manglende manuelle registeringer som ikke medfører brudd på forordning 561/2006 artiklene 6 til 8, og hvor det er åpenbart at føreren ikke er kjent med plikten til å utføre manuelle registreringer, gis det en skriftlig advarsel. Ved gjentakelser skal anmeldelse vurderes, forteller Halvorsen. 

Etter gjennomført testsak og flere runder med brevutveksling og samtaler med påtalemyndighetene, besluttet ansvarlig påtalemyndighet å henlegge flere av sakene.

Glad for medhold 

– For at noen skal kunne straffes, må det foreligge overtredelse av en klar straffebestemmelse. I disse tilfellene, er det i bestefall en ordensregel som er overtrådt. Når Statens vegvesen plutselig endrer sin anmeldelsespraksis, gjør dette forholdene for transportnæringen veldig uforutsigbare. Det som var lovlig den en dagens, er plutselig et alvorlig lovbrudd dagen etter. Her var heldigvis politiet etter hvert enig med oss, avslutter Aksnes.     

Av de ti «Lanner-sakene» som kom inn til NLF-advokatene, er de fleste nå henlagt. Det arbeides videre med å få avsluttet de siste. Etter det Lastebil.no vet, er ingen av «Lanner-sakene» blitt prøvd for retten. 

Les mer om disse sakene og om Bendiks Transport i neste utgave av NLF Magasinet som snart er på vei i posten til alle medlemmer.