I månedsskiftet oktober/november 2023 ble deler av Sør- og Østlandet rammet av betydelige trafikkproblemer på grunn av snø og glatte veier. Det er et sammensatt problem, men Riksrevisjonen har kommet med kritikk av drift og vedlikehold av landets riks- og fylkesveier i en rapport som ble publisert i sommer. 

Bekymret  

Markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, uttrykker bekymring for de trafikale utfordringene som oppstår når snøværet blir kritisk og foreslår derfor løsninger for å bedre situasjonen. 

– Når snøen først har falt, og biler og lastebiler står fast og stanser trafikken, hjelper det lite å være etterpåklok. Da må bilene berges med bergingsbil for å få trafikken til å flyte. Stans i trafikken utgjør både en risiko for resten av trafikantene, og fører til enorme kostnader for samfunnet, påpeker Olafsrud. 

Mister dyrbar tid  

Han forteller at problemet er at enkelte lastebiler, spesielt utenlandske, ikke kan gi en betalingsgaranti når de blir berget. Dette fører til at bilbergeren bruker dyrebar tid på å innhente opplysninger om arbeidsgiveren og forsikringsselskapet før bilen kan slippes, og bilbergeren kan dra for å berge flere. 

– Opplysninger vi har fått fra bilbergere viser at under snøkaoset i månedsskiftet kunne de berget opp mot 50 prosent flere biler dersom de ikke måtte bruke tid på å skaffe økonomiske garantier for bergingen, sier Olafsrud. 

Økonomisk garantiordning  

Han foreslår derfor at Samferdselsdepartementet oppretter en økonomisk garantiordning for bilbergerne i vintersesongen 2023/2024. 

– Denne ordningen skal fungere ved at bilbergeren kun trenger å innhente opplysninger om sjåføren, kjøretøyet, samt arbeidsgiver/bileier. Etter bergingen kompenseres bilbergeren av Samferdselsdepartementet, som deretter krever inn beløpet for bergingen. Dette sikrer rask og effektiv berging uten unødvendige forsinkelser, forklarer Olafsrud. 

Samtidig understreker han at støtteordningen kun bør gjelde under ekstraordinære situasjoner, som de erfarte i månedsskiftet oktober/november. 

– Dette sikrer at ressursene rettes mot perioder med høy trafikkrisiko og minimaliserer administrative byrder i normale situasjoner, sier Olafsrud. 

Bør benytte seg av alle tilgjengelige bilbergere  

En annen årsak til utfordringene som oppstår skyldes at politiet kun har avtale med én aktør for bilberging. 

– Dette begrenser bergernes tilgjengelighet og effektivitet, spesielt under ekstraordinære situasjoner. Vi ber derfor om at politiet utvider bruk av bilbergere også utenfor denne avtalen for å sikre optimal kapasitetsutnyttelse under ekstraordinære situasjoner, sier Olafsrud. 

Økonomisk ramme og samfunnsmessig betydning

NLF avviser bekymringer knyttet til kostnadene ved en slik støtteordning og påpeker at de økonomiske rammene ikke behøver å være svært store. Enkeltberginger anslås å koste mellom 2000 og 5000 kroner, og støtteordningen vil kun gjelde under ekstraordinære situasjoner. 

– Kostnadene for samfunnet knyttet til stans i trafikken og risikoen for trafikantene vil derimot være langt høyere hvis bergingen forsinkes på grunn av økonomiske formaliteter, mener Olafsrud. 

Nå ber NLF myndighetene om å handle raskt for å implementere denne støtteordningen, som vil ha betydelig innvirkning på trafikksikkerheten og samfunnsøkonomien.