Bakgrunnen for saken er et forslag fra Alfred Bjørlø (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Liv Kari Eskeland (H), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Ove Trellevik (H), Olve Grotle (H) og Svein Harberg (H). 

De norske ferjene har blitt stadig mer elektriske de siste ti årene, siden den første elektriske ferjen kom i 2014. Nå skal landtransporten kunne dra nytte av den økende elektrifiseringen av ferjene de siste ti årene. 

NLF ønsker å bidra til den videre prosessen 

Stortinget har behandlet forslaget fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om utvidet bruk av maritim ladeinfrastruktur og har vedtatt at regjeringen starter arbeidet med å vurdere hvordan ladestasjoner på land for elektriske ferger og andre maritime fartøy kan gjøres tilgjengelige for annen sjø- og landtransport, gjerne ved hjelp av kommersielle ladestasjon- og strømleverandører. 

De ber også regjeringen sikre at kommende offentlige anbud for kommersielle ferger og hurtigbåter vurderer tilgjengeliggjøring av el-infrastrukturen for andre brukere, og at dette blir krav i kommende anbud. 

– NLF er svært glade for dette vedtaket, men ønsker å bli involvert i arbeidet som nå skal igangsettes for å sikre at dette løses på beste praktiske måte, sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. 

Han understreker at ikke alle fergekaier er egnet til tungbil-lading. 

– Det er derfor viktig at næringen blir rådspurt i denne prosessen, forklarer Olafsrud. 

Ønsker fortgang 

Flertallet i komiteen, bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, mener at elektrifisering av transportsektoren er avgjørende for å nå nasjonale og internasjonale mål om utslippsreduksjon. 

Komiteen har også merket seg at departementet har mottatt en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveiene, basert på regjeringens nasjonale ladestrategi. Denne planen indikerer at tilstrekkelig strømtilførsel for tungbil-lading er en utfordring, og at det kan ta opptil ti år å få nødvendig kapasitet for ladeinfrastruktur enkelte steder. 

Flertallet mener derfor at kapasiteten som er satt av til ferger og hurtigbåter, som bare brukes noen få timer hver dag, bør være tilgjengelig for tyngre kjøretøy. De er glade for at statsråden også ser på dette som et alternativ, da det kan fremskynde etableringen av ladeinfrastruktur for tungbil, og ventetiden på ferger kan brukes til å lade tunge kjøretøy.