Nasjonal Transportplan (NTP) har blitt lagt frem, og den samlede økonomiske rammen er satt til 1308 milliarder kroner over de neste 12 årene. Av dette skal 100 milliarder dekkes inn av bompenger, mens resten er statlige midler.

– Det skal fortsatt da være et høyt nivå, men med en begrenset vekst, sa samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, under fremleggelsen av NTP, fredag formiddag.

Fordelingen av den statlige rammen er slik:

 • 574 milliarder kroner til riksveier
 • 65 milliarder kroner til tilskudd til fylkesveier
 • 436 milliarder kroner til jernbane
 • 34 milliarder kroner til kystforvaltning
 • 88 milliarder kroner til byområdene
 • 5,5 milliarder kroner til luftfart
 • 5 milliarder kroner til satsing på tvers av transportsektorene.

– Vi gjør nå en kraftig, et kraftig løft for vedlikehold og fornying av vei, jernbane og annen infrastruktur i hele landet. Vi prioriterer i alt 484 milliarder kroner til drift vedlikehold og mindre investeringstiltak. Det betyr at vi bruker 40 prosent av den totale rammen som er satt av til å ta vare på og utbedre det vi allerede har i den foregående nasjonal transportplan. Det betyr blant annet økt punktlighet for tog økt trafikksikkerhet, og det vil gjøre veiene våre bedre motstandsdyktig mot ekstremvær, skred og flom, sa Nygård.

Flere prosjekter tas ut

Ny NTP legges frem ett år før tiden, og årsaken til dette er ifølge samferdselsministeren at den foregående nasjonale transportplanen ikke gjorde de prioriteringene de nå mener er riktige.

– Det betyr at mange store prosjekter ikke lenger er like viktige for oss, og det har vært viktig å ikke skape forhåpninger som det ikke egentlig er grunnlag for. Derfor har vi valgt å ta ut noen av de store prosjektene som koster mye, og heller frigjøre handlingsrommet for flere mindre prosjekter over hele landet. For å illustrere dette kan vi nevne de to store prosjektene som Hordfast og nordre del av møreaksen. Det ville kostet 52 milliarder statlige kroner å bygge disse to prosjektene, og det ville spist opp syttisyv prosent av hele planporteføljen.

Andre prosjekter som tas ut er:

 • Etappe to av E18 mellom Oslo og Asker
 • Ringeriksbanen
 • Bybanen i Bergen
 • Vestfoldbanen
 • Vikafjellstunnelen

– Vi har tidligere påpekt at med strammere budsjetter er det viktig å prioritere hverdagsveiene og fjerne flaskehalser fremfor å satse på store gigantprosjekter. Regjeringens forslag til NTP utsetter kostbare fjordkryssingsprosjekter og prioriterer heller oppgradering av det eksisterende veinettet. Dette er i tråd med NLFs landsmøtevedtak, hvor vi tar til orde for å forbedre veiene mellom ferjeleiene før det iverksettes større fjordkrysningsprosjekter. NLF ønsker selvsagt begge deler, men når den økonomiske virkeligheten er slik den er, er dette riktig prioritering innenfor den foreslåtte rammen, sier påtroppende NLF direktør, Knut Gravråk.

– Senker ikke ambisjonsnivået

Samtidig er han klar på at NTP som kjent bare er en blanding mellom en plan og en ønskeliste.

– Nå må regjeringen følge opp løftene sine med faktiske spadetak før vi kan si oss fornøyde. I forkant av framleggelsen snakket regjeringen på inn- og utpust om at det er trangere tider. Det kan hende de har lyktes med å justere forventningene våre for øyeblikket, men det betyr ikke at vi kan senke ambisjonsnivået for sikker og trygg vei i hele landet. Å bygge vei er en god investering som redder liv, og skaper arbeidsplasser fra nord til sør, og øst til vest i Norge, sier Gravråk.

Videre understreker han at arbeidet videre med NTP er å finne ut hvilke prosjekter som ikke har fått plass, men som burde være en prioritet.

– Nå skal vi sette oss ned for en grundig gjennomgang med våre regioner, og på den måten sikre at våre medlemsbedrifters synspunkter blir ivaretatt i prosessen videre. Det er uansett viktig for oss at enkeltprosjekter ikke overskygger behovet for en fullstendig oppgradering av veinettet i hele landet, avslutter Gravråk.