Økningen i dieselprisene har skjedd så raskt og uforutsigbart at det nærmest har vært umulig å justere prisene raskt nok.  I løpet av 2021 steg drivstoffprisene med hele 26 prosent, og de har fortsatt å stige inn i 2022. Flere aktører i transportbransjen sliter med likviditeten som følge av dette.  

Snakket til døve ører 

I lang tid har NLF jobbet opp mot myndighetene for å få kutt i veibruksavgiften på biodrivstoff i tillegg til lette i drivstoffavgiften. Flere brev har blitt sendt til finansdepartementet, og NLF har hatt eget møte med finansminister, Trygve Slagsvold Vedum. Foreløpig har det dessverre ikke ført frem.  

Heller ikke i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 12. mai, ble ønskede justeringer innfridd. 

Situasjonen eskalerer 

Nå har det seg slik at andre land rundt om i Europa har anerkjent de utfordringene de galopperende drivstoffprisene fører til, og en etter en, begynner de å sette ned avgiftene.  

–  Regjeringen har hele tiden sagt at de skal se an situasjonen og vurdere tiltak hvis situasjonen eskalerer.  Vel, nå gjør den det.  Prisene er på full fart oppover og våre konkurrenter setter ned prisene. Nå er det på tide at også norske myndigheter reagerer.   Norsk transportnæring blør hver dag, understreker administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Ber atter igjen om at myndighetene tar grep 

I et nytt brev til finansdepartementet, ber igjen NLF innstendig om at myndighetene nå tar grep om situasjonen.  

Forbundet viser til høringsinnspillet, som ble sendt den 19. mai 2022, til komiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett 2022. 

I brevet pekte NLF på to områder som de har bedt Stortinget ta stilling til: 

  • Tiltak for å motvirke de negative effektene av den galopperende kostnadsutviklingen i godstransport 
  • Redusert veibruksavgift på biodrivstoff for å oppnå utslippskutt 

Nå henvender NLF seg på nytt om de økte drivstoffprisene fordi flere av våre europeiske naboland har besluttet å ta i bruk mulighetene som foreligger for å redusere avgiftene på drivstoff.  

Reduserer avgiftene 

I brevet skriver de at de fra før vet at Frankrike, Spania og Sverige, Irland og Storbritannia har presentert slike pakker. Sist ute nå var Tyskland som har besluttet å sette ned avgiftene på bensin og diesel fra 1. juni med henholdsvis 0,30€ fra 0,6545€ /l til 0,359€/l og 0,14€ fra 0,4704€/l til 0,33€/l. Dette tilsvarer minimumsnivået fastsatt i EU-direktive 2003/96, annex 1. 

Tidligere har NLF pekt på at den internasjonale konkurransen medlemsbedriftene opererer i er hard, og at det er fullt mulig å ha med seg rundt 1200 liter billig diesel inn i landet.  

–  Nå ber vi derfor på nytt om at det iverksettes tiltak for å redde norske arbeidsplasser og bedrifter i en svært anstrengt situasjon og vi ber om at Stortinget midlertidig reduserer eller fjerner veibruksavgiften, sier Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i NLF.