For tre år siden viste Volvo frem 7 lastebiler forsynt med motorer tilpasset like mange forskjellige fremtidige teknikker for å minimalisere bruken av fossile drivstoffer. Volvo satser stort i forskning på alternative drivstoffer og har testprogrammer for alle de sju forskjellige teknologiene. Et av de mest lovende er denne kombinasjonen av metangass, ofte kalt biogass, og diesel. Som et ledd i forskningen har avfallshåndteringsfirmaet Ragn-Sells overtatt to biler som skal benyttes til renovasjon i Asker kommune.

Kombinasjonen av metan, som er gassen som oppstår når biologiske stoffer råtner, som for eksempel søppel og avføring, og diesel, gjør at man kan benytte motorer som virker etter dieselprinsippet. Biler som går på ren gass, enten det er snakk om metan, som er en biogass, eller naturgass, som er gass fra fossile kilder, må med dagens teknologi bygges om til ottomotorer, altså motorer som virker på samme måte som bensinmotorer. De må for eksempel utstyres med et tenningsanlegg.

Fordelen ved at man kan benytte dieselprinsippet er at virkningsgrademn blir mye bedre. Virkningsgraden i en dieselmotor ligger på bortimot 45 prosent, mens en ottomotor har en virkningsgrad på bare litt over 30 prosent. Dette innebærer tilsvarende lavere forbruk, og dermed også tilsvarende lavere utslipp. Mens en slik bil på bare gass og motor etter Otto-prinsippet ville ha en rekkevidde på maksimalt 15 til 20 mil, vil en metan/dieselbil ha dobbelt så stor rekkevidde, hevder Volvo.

Men det er selvsagt en liten ulempe også, ved at disse motorene må ha to forskjellige innsprøytningsanlegg. En liten dose diesel må fortsatt sprøytes direkte inn i forbrenningskammeret som på en vanlig dieselmotor, mens gassen må sprøytes inn i innsugsmanifolden, akkurat som i en bensinmotor med innsprøytning. Og da snakker vi altså ikke om direkteinnsprøytede bensinmotorer, som fortsatt er ganske sjeldne, Dermed blåses gassen inn sammen med innsugsluften. Den lille dæsjen med diesel som sprøytes direkte inn virker dermed som en slags tennsats.

Bilene som skal gå i renovasjonskjøring i Asker vil dermed drives av en blanding av 20 prosent diesel og 80 prosent metangass. Gassen leveres av AGA, og kommer fra samme kilde som gassen som benyttes i de nye bussene som går mellom Lommedalen og Oslo sentrum.