Gjennomsnittet for en såkalt «Fyrtårnsbedrift» ligger ifølge prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF på 16,2 prosent.

Fire dyre minutter

Jens Olaf Rud. Jens Olaf Rud.

I praksis betyr det at Ørlands biler i gjennomsnitt står stille og går på tomgang i nesten 14 minutter hver time, mens fyrtårnsbedriftene i snitt har knapt ti minutter. Selv om forskjellen på fire minutter kan synes latterlig liten, bør du kanskje regne på hvor mye dette koster. Har du to biler i stallen blir det ikke all verden kanskje, men har du 120 biler slik som transportøren på Sandnes, blir tallene fort veldig store.

– En av de svenske produsentene sier at en nyere lastebilmotor bruker i gjennomsnitt tre liter diesel per time når den går på tomgang. En kupevarmer bruker i snitt 0,3 liter ifølge den samme produsenten, forteller prosjektleder Rud.

Tar tak
Vi møter Torbjørn Valheim, Rita Wange Røyneberg og Torbjørn Øglend på Lura på Sandnes. Det er enn så lenge hovedbasen til transportselskapet som har vokst fra 20 til 120 biler de siste årene. Øglend har vært med på hele reisen og forteller at de har fokus på tomgangskjøringen, men sier at det ikke er reelt å sammenligne våre tall med gjennomsnittet.

– Det er stor forskjell på de som kjører lokaldistribusjon og de som kjører langt. De som kjører lokalt kan ha 30-40 leveringer per dag med tilhørende start, stopp og venting. Det kan fort bli ett minutt ved hver levering. De står stille i kø, og også da blir kjøringen regnet som tomgangskjøring.

– En som kjører langtransport kan ha én start og ett stopp per dag, og det er derfor ikke helt realt å legge alt i en pott, sier han.

VIL KUTTE: Torbjørn Valheim (f.v.), Rita Wange Røyneberg og Torbjørn Øglend vil alle redusere tomgangskjøringen. VIL KUTTE: Torbjørn Valheim (f.v.), Rita Wange Røyneberg og Torbjørn Øglend vil alle redusere tomgangskjøringen.

Fort gjort
Den erfarne sjåføren mener også at det handler mye om bevisstgjøring. Det er fort gjort å la bilen stå på tomgang når du kommer til et nytt leveringssted og går for å spørre om hvor du skal losse.

– Du kan bli sendt fra den ene personen til den andre og inn på et kontor for å få svar. Når du kommer tilbake til bilen har det fort gått både fem og ti minutter. Dette er helt unødvendig tomgangskjøring, og det er det ingen unnskyldning for, mener han.

Må være best
Alle tre snakker om at konkurransen i bransjen hardner til. Generelt så har vi sett at regnskapstallene er blitt betydelig forbedret, etter at vi involverte våre sjåfører, forteller Wange Røyneberg.

– Vi måtte gjøre noe, og noe av det mest nærliggende var skader og ikke minst tomgangskjøring, forteller Rita Wange Røyneberg.

Både sjåfør Øglend og verkstedleder Valheim nikker bekreftende.

– Vi kommer aldri til å komme i null, men vi må bli bedre enn gjennomsnittet i bransjen. Nei, vi må være best – det er den enste måten å overleve på i denne bransjen, sier de.

Prosjektet hjelper
Ørland Transport er en av stadig flere bedrifter som er med i NLF-prosjektet «På riktig side».

– Dette er en totalpakke for oss. Det handler i hovedsak om skader og forbruk, men vi håper også at det kan bidra til at sjåførene gjør hverandre bedre, sier Wange Røyneberg.

– Det er jo sjåførene som er vår viktigste ressurs, poengterer hun.