Brevet har vært tilgjengelig i over to måneder, likevel er det først nå dette kommer inn i debatten. Dette skaper alvorlige rusk i Oslopakke 3-maskineriet, som har foreslått en gebyrmodell bestående av miljødifferensierte bompenger. Dette kom etter at byrådet allerede hadde foreslått å omdanne Oslo kommune til en stor lavutslippssone.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg var optimistisk da hun la frem Oslopakke 3-forslaget tidligere i år. Nå er hun ikke fullt så fornøyd. Foto: J. Kristian Bjerke Byråd Lan Marie Nguyen Berg var optimistisk da hun la frem Oslopakke 3-forslaget tidligere i år. Nå er hun ikke fullt så fornøyd. Foto: J. Kristian Bjerke

Ikke mulig i samme geografiske område

Men ifølge høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet vil altså ikke dette være mulig. I alle fall ikke hvis forslaget blir gjeldende:

 "Kommunal lavutslippssone, opprettet med hjemmel i denne forskrift, og miljødifferensierte bompengetakster, som vedtas med hjemmel i vegtrafikkloven eller vegloven, kan ikke opprettes i samme geografiske område", heter det i brevet. I praksis betyr dette at Oslo kommune må velge enten lavutslippssone eller miljødifferensierte bompenger - ikke begge deler.

Euro VI-lastebiler er unntatt fra samtlige foreslåtte miljøgebyr. Foto: Stein Inge Stølen Euro VI-lastebiler er unntatt fra samtlige foreslåtte miljøgebyr. Foto: Stein Inge Stølen

Euro VI-lastebiler unntatt

Tidligere i år åpnet Samferdselsdepartementet for at kommunene selv kunne opprette lokale lavutslippssoner, som innebærer at forurensende kjøretøy må betale et gebyr for å ferdes innenfor sonen. I forslaget til sentral forskrift er det satt visse unntak fra gebyrplikten, dette gjelder:

  • Tyngre kjøretøy med godkjent Euro VI-teknologi
  • Personbil klassifisert som diesel ladbar hybrid bil og som har elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km
  • Bil godkjent som utrykningskjøretøy og andre biler i politiets eller forsvarets tjeneste
  • Spesialinnredet bil for egentransport av funksjonshemmet
  • Bil der fører eller passasjer har parkeringsbevis for forflytningshemmede
  • Bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn
  • Bil med montert synlig innretning og som er under oppdrag med brøyting, salting eller strøing

NLF-direktør Geir A. Mo støtter forslaget forslaget om ny sentral forskrift om lavutslippssoner, men presiserer at det er et viktig prinsipp at forurenser betaler. Her sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under Arendalsuka. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo støtter forslaget forslaget om ny sentral forskrift om lavutslippssoner, men presiserer at det er et viktig prinsipp at forurenser betaler. Her sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under Arendalsuka. Foto: Stein Inge Stølen

Transportkjøper må betale

NLF har allerede foreslått at samtlige miljøgebyrer, uansett størrelsesgrad og omfang, bør automatisk belastes transportkjøperen og ikke den som utfører oppdraget.

- Vi mener at vareeier/transportkjøper må gjøres solidarisk ansvarlig for innbetalingen av gebyret, uttalte administrerende direktør i NLF Geir A. Mo i den sammenhengen.

- Dette sammenfaller med prinsippet om at forurenser skal betale. Transportkjøpere må innse at de er en del av problemet. Ved å benytte seg av transporttjenester, bidrar de til økt utslipp. Lastebilene utfører bare et bestilt oppdrag og gjør det med så ren teknologi som mulig. Mer kan ikke vi gjøre. Ansvaret for miljøbelastningen må lande der det hører hjemme, hos mottakeren - ikke hos budbringeren, oppfordret NLF-direktøren.

Les også: Ikke skyt budbringeren