Vegvesenet erkjenner at det til nå har vært en altfor liten risiko for å bli tatt hvis du driver med svindel knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet i Norge. 

- Det er små straffer og stor mulighet for fortjeneste. En slik situasjon vil alltid tiltrekke seg kriminelle, sier Jon Molnes. Han har fått ansvaret for å lede enheten i Statens vegvesen og regner med at den er i virksomhet i løpet av første halvår.

Jon Molnes skal lede den nye krimenheten i Statens Vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud Jon Molnes skal lede den nye krimenheten i Statens Vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

I tråd med NLFs transportpoliti-forslag

Molnes forteller at det fortsatt er tidlig å si hvordan det faktiske arbeidet vil bli utført. Vegvesenet har riktignok publisert en oversikt over ansvarsområdet enheten vil ha. Den inneholder en rekke punkter som minner veldig om det NLF har bedt om i lang tid:

  • Teknisk manipulering (kilometertellere, trimming, fartsskrivere)
  • Forfalskninger (Førerkort, sjåførkort, kompetansebevis for yrkessjåfører)
  • Smutthull i regelverk som utnyttes for å få økonomisk gevinst
  • Transportkriminalitet med mere

Vil ta bakmennene, ikke sjåføren

Molnes understreker at enheten ikke vil være involvert i utekontroller, men vil jobbe med innhenting av informasjon og forme et bakapparat som kan se grundigere på regelbrudd i trafikken.- Vi vil for eksempel kunne gå mer i dybden hvis det avdekkes forhold som brudd på kjøre- og hviletid og ulovlig kabotasje. Dette gir oss større mulighet til å se på historikken til det aktuelle selskapet i stedet for å bare straffe sjåføren, sier Molnes. Han ønsker å samarbeide med alle han kan og vil ha på plass en tipsløsning slik at publikum kan hjelpe enheten å avdekke regelbrudd.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, ønsker et operativt transportpoliti på norske veier. Foto: NLF Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, ønsker et operativt transportpoliti på norske veier. Foto: NLF

Et skritt på veien

- Dette er et meget bra tiltak og vi oppfatter det som et viktig gjennomslag for NLFs synspunkter over lengre tid, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF har siden høsten 2012 argumentert sterkt for at innsatsen på dette området må samles i en egen enhet og styrkes. 

- At Statens Vegvesen nå oppretter denne enheten tar vi som et sterkt signal på at vi er hørt, og at Vegvesenet og politiske myndigheter i landet for øvrig tar dette på alvor, forteller han. Samtidig understreker Mo viktigheten ved å se på den operative virksomheten som et neste ledd.

- Den nye krimenheten i Statens Vegvesen er bare et skritt på veien. Den skal ha en forebyggende og analyserende funksjon og ikke en operativ funksjon. Neste skritt må derfor være å få denne eller tilsvarende enhet ut i operativ virksomhet ute på veiene og inne på terminalene, forteller Mo.

Les også: This is your minimum wage in Norway