- De ansatte visste ikke noe før saken sto på trykk i NLF-Magasinet. Jeg valgte å holde det hemmelig for å gjøre det til en overraskelse. Jeg er utrolig stolt over å ha fått prisen, men det er jo sjåførene som gjør jobben. Det er de som skal ha all honnør, sier daglig leder i Helles Thermotransport, Tor Arne Helle.

Han var totalt uforberedt da bedriften hans ble kalt opp på scenen under NLFs landsmøte i Alta tidligere i år.

- Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, forteller Helle.

LANDSMØTET: Helles Thermotransport og Tor Arne Helle mottar IF og NLFs trafikksikkerhetspris under landsmøtet til NLF i Alta på forsommeren. Foto: Stein Inge Stølen LANDSMØTET: Helles Thermotransport og Tor Arne Helle mottar IF og NLFs trafikksikkerhetspris under landsmøtet til NLF i Alta på forsommeren. Foto: Stein Inge Stølen

Kjører om dagen

Lastebil.no møter bedriftseieren i Rygge for å bli litt bedre kjent. 

En lastebil fylt med agurker og andre grønnsaker har akkurat kjørt fra en av Orklas fabrikker på vei mot Oslo. Orkla, eller Stabburet som de het tidligere, har alltid brukt Helles Thermotransport til transport mellom fabrikk og lager, og i dag er rundt 95 prosent av all kjøringen til Helles Thermotransport for Orkla.

- Vi kjører pizzakjøtt til Stranda og ferdige pizzaer derfra. Faktisk har vi kjøring over hele Skandinavia for Orkla. Vi samarbeider godt med vår oppdragsgiver om trafikksikkerhet, samtidig som vi selv legger opp rutene og distribusjonsløpet. Dermed har sjåførene ruter der de slipper stress og hvor mesteparten av kjøringen skjer på dagtid. Jeg tror mye av nøkkelen ligger her, selv om det blir en del tidlige morgener for sjåførene, forklarer Helle.

God tid styrker sikkerheten

I dag har Helles Thermotransport syv biler, og de kjører utelukkende thermotransport. Helle medgir at markedet er tøft.

- Det nytter ikke å hvile på laurbærene, samtidig ser vi at Orkla er avhengige av en transportør som leverer kvalitet og som er pålitelige og punktlige. Det nytter ikke å komme for sent med et lass med pizzakjøtt. Da stopper hele fabrikken på Stranda opp, forteller Helle.

- Ingen ser på klokka. Rutene er lagt opp slik at vi har god tid. Innenfor kjøre- og hviletiden rekker vi akkurat opp til Stranda på en dag, så losser sjåføren om morgenen før han kjører videre. Ved å legge opp rutene på denne måten, får sjåførene mer ro og slipper å stresse for å rekke frem. Det øker trafikksikkerheten, sier Helle.

STOLT: - Jeg er stolt over å få denne prisen og også overrasket. Det er jo sjåførene som gjør jobben, selv om vi legger mye arbeid i å lage kjøreruter som ikke er stressende i tillegg til av vi stort sett kjører om dagen, sier Tor Arne Helle. Foto: Jan Harry Svendsen STOLT: - Jeg er stolt over å få denne prisen og også overrasket. Det er jo sjåførene som gjør jobben, selv om vi legger mye arbeid i å lage kjøreruter som ikke er stressende i tillegg til av vi stort sett kjører om dagen, sier Tor Arne Helle. Foto: Jan Harry Svendsen

Dårlig rekruttering

- Vi merker så klart at det ligger en stor utfordring i utenlandske transportører som presser pris, samtidig som vi ser at rekrutteringen til yrket er lav. Jeg tror dessverre det er et problem som bare vil øke i tiden fremover. Det blir nok vanskeligere å få fatt i gode norske sjåfører, sier Helle.

Han tror det blir viktig å legge til rette for å sikre seg god arbeidskraft.

- Normale arbeidstider blir viktigere og viktigere. Mange sjåfører er lei av å kjøre om natta. Samtidig er det svært kostbart å ta sjåførutdanning – og så snart man gjør en liten feil, flyr tusenlappene ut i bøter.

Helle tror at mer fleksible kjøre- og hviletider ville hjulpet.

- Hos oss opplever vi at sjåfører må ta døgnhvilen rett før de kommer hjem. Noen må stoppe i Oslo og sove i bilen der, fremfor å kjøre hjem til Moss eller til Fredrikstad, fordi kjøretiden er brukt opp. Her burde det vært rom for mer fleksibilitet i et regelverk som jeg nok oppfatter som litt firkantet, forklarer han.   

VELFORTJENT: Helles Thermotransport fikk prisen fordi selskapet har lav skadefrekvens, godt arbeidsmiljø og gode kjøreruter. Foto: Jan Harry Svendsen VELFORTJENT: Helles Thermotransport fikk prisen fordi selskapet har lav skadefrekvens, godt arbeidsmiljø og gode kjøreruter. Foto: Jan Harry Svendsen

Rigide systemer truer trafikksikkerheten

Reglene rundt kjøre- og hviletider kombinert med smekkfulle rasteplasser er et problem.

- Jeg mener det går ut over trafikksikkerheten. Det er fullt over alt og sikkerheten er dårlig på mange av plassene. Det er ikke bare å parkere bilen hvor som helst. Samtidig fører de strenge reglene til at man ikke kan stoppe før man har kjørt det man har lov til innenfor regelverket. Før kunne man stoppe når man hadde behov og man kunne stikke innom en kro på veien om man hadde tid til det. Slik er det ikke lengre. Når man setter sjåførkortet i leseren må bilen rulle til kjøretiden er brukt opp.

- Jeg mener det er en fare for trafikksikkerheten og etterlyser mer fleksibilitet, avslutter Helle.

Dette er IF og NLFs trafikksikkerhetspris 

If og NLF har i flere år samarbeidet om Trafikksikkerhetsprisen. Den går til en transportbedrift som blant annet har vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for bransjen over en lengre periode. I tillegg skal bedriften gå foran med et godt eksempel vedrørende trygg og sikker lastebiltransport. 

Les mer om trafikksikkerhet her