- De neste årene vil bransjen oppleve en utvikling som næringen aldri har sett maken til. Ny teknologi og innovasjon blir viktigere enn noen gang, samtidig som regelverket og tilsyn må tilpasse seg om en skal ha rettferdige konkurransevilkår og trygge arbeidsforhold i årene som kommer. Seminarprogrammet på Transport 2016 gir et unikt innblikk i disse problemstillingene, sier Geir A. Mo i NLF.

Se fullstendig seminarprogram nederst i artikkelen

Under samferdselsdebatten torsdag 9. juni blir det mulig å se NLF-direktør Geir A. Mo utfordre ministeren og andre samferdselspolitikere. Foto: Stig Odenrud Under samferdselsdebatten torsdag 9. juni blir det mulig å se NLF-direktør Geir A. Mo utfordre ministeren og andre samferdselspolitikere. Foto: Stig Odenrud

Samferdselsministeren starter

Vi ser en stadig økende godsmengde og flere lastebiler på norske veier. Dette vil bare fortsette i årene som kommer. Bransjen er inne i en rivende utvikling, men det setter også krav til lastebileiere og til – sjåfører.  

Allerede klokken ti den første messedagen er seminarprogrammet i gang på Lillestrøm. Selve åpningen er det samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som tar seg av, og etter velkomsttalen til Geir A. Mo kjøres det hele i gang med en paneldebatt der samferdselsministeren møter Nikolai Astrup (H), Eirik Sivertsen (Ap) og Abid Raja (V) – i tillegg til Geir A. Mo fra NLF.

Seminarprogrammet strekker seg over to fulle dager, og reiser spørsmål om alt fra miljø til fremtidens transport. Foto: Norges Varemesse Seminarprogrammet strekker seg over to fulle dager, og reiser spørsmål om alt fra miljø til fremtidens transport. Foto: Norges Varemesse

Viktig rekruttering

Deretter går det slag i slag. Etter lunsj på den første messedagen er det lærlingene og rekrutteringen til bransjen som står i fokus. Endrede rammebetingelser setter store krav til kompetanse og det store spørsmålet er hvordan transportbedriftene skal møtet dette kravet. Men også rekruttering er viktig – og hvordan man skal beholde dagens arbeidskraft i transportbedriftene. Med lærlingen kommer også utdannelsen. Kan Andre Fegri er høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus – og på denne første dagen snakker han om kvalitet i opplæring.

Syntetisk biodiesel, også kalt HVO, blir løftet frem som en av de mest interessante løsningene for å redusere CO2-forbruket. Men vil det være bærekraftig også i årene som kommer? Foto: Stein Inge Stølen Syntetisk biodiesel, også kalt HVO, blir løftet frem som en av de mest interessante løsningene for å redusere CO2-forbruket. Men vil det være bærekraftig også i årene som kommer? Foto: Stein Inge Stølen

Grønn transport

Miljø får et større og større fokus. Allerede vet vi at lastebiler med Euro VI-motorer har svært lave utslippsnivåer. Men hva med alternative drivstoffer? Gjennom hele våren har NLF testet syntetisk biodiesel (HVO) i fire forskjellige biler. Spørsmålet er om dette drivstoffet har livets rett også i fremtiden.

Dagen etter, fredag 10. juni, fortsetter seminarprogrammet. UP-Sjef Runar Karlsen forteller om ulykkesforebyggende kontroll, og temaet trafikksikkerhet følges opp med informasjon om ny kontrollordning for tunge kjøretøyer – i tillegg til hvordan man kan bygge god sikkerhetskultur og –ledelse inn i bedriftene. 

Platooning er en form for semi-autonom kjøring hvor lastebilen tar seg av bremsing og gassing mens den kommuniserer med andre lastebiler. I fremtiden vil sannsynligvis all kjøring bli foretatt av lastebilen selv. Foto: Scania Platooning er en form for semi-autonom kjøring hvor lastebilen tar seg av bremsing og gassing mens den kommuniserer med andre lastebiler. I fremtiden vil sannsynligvis all kjøring bli foretatt av lastebilen selv. Foto: Scania

Selvkjørende biler?

Seminarprogrammet avsluttes med en titt inn i glasskulen. For hva skjer egentlig med autonome biler? Får vi selvkjørende lastebiler som uten en fast hånd på rattet klarer å bringe godset trygt frem? Samtidig reises et sentralt spørsmål om hvilke krav som settes til transportørene fremover og hvordan organiseringen av næringen i Norge og i utlandet vil utvikle seg både fra et speditørperspektiv, men også fra et transportørperspektiv.

- På Transport 2016 vil de besøkende få se hvordan produsentene av lastebiler, etater og myndigheter kan gi næringen nødvendige verktøyer for å sikre konkurranseevnen fremover. Seminarene og foredragene gir god ballast for veien videre, og vi håper mange vil ta seg tiden til å besøke et eller flere av seminarene på messen, sier Mo.