Stortingsmeldingen som ble presentert for pressen på Taraldrud kontrollstasjon fredag er den første på nesten 30 år som utelukkende tar for seg organiseringen av arbeidet med trafikksikkerhet.

- Vi ønsker å få bedre utnyttelse av innsatsen som gjøres, både når det kommer til kontroller, innhenting av kunnskap og samarbeid mellom etatene, fortale Ketil Solvik-Olsen. Det er spesielt det sistnevnte punktet, samarbeid mellom etatene, som vil få særskilt fokus i tiden som kommer.

I tilfeller som dette, hvor trafikkfarlige vogntog blir stoppet i kontroll, kan firmaet som bestilte transporten bli holdt ansvarlig og bøtelagt på linje med transportøren. Foto: Statens vegvesen I tilfeller som dette, hvor trafikkfarlige vogntog blir stoppet i kontroll, kan firmaet som bestilte transporten bli holdt ansvarlig og bøtelagt på linje med transportøren. Foto: Statens vegvesen

Gull pakket inn i ull

Selv om mye av selve innholdet i stortingsmeldingen kan fremstå som både diffust og ullent for mange - vi tenker blant annet på overskrifter som "Forankring av tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid på overordnet nivå" - er det mye godt å lese her. For transportnæringen finnes det i meldingen en rekke punkter som omtrent er løftet rett ut av NLFs egne uttalelser. Et par eksempler:

- Økt synliggjøring av medvirkeransvaret oppdragsgivere har for trafikksikkerhet ved bestilling av transporttjenester.

Dette betyr i praksis at det ikke lenger holder å skylde på underleverandører.

- Økt samarbeid mellom transportkjøper og leverandører om trafikksikker transport.

Her kan det tenkes at dokumentasjon rundt trafikksikkerhetsarbeid blir innført som et eget punkt i samarbeidsavtaler og kontrakter.

Her frontkolliderer nesten en ruspåvirket lastebilsjåfør med et møtende vogntog. Foto: Skjermdump, Youtube Her frontkolliderer nesten en ruspåvirket lastebilsjåfør med et møtende vogntog. Foto: Skjermdump, Youtube

Vil styrke arbeidet mot rus i trafikken

Samferdselsministeren uttrykte bekymring rundt de flerfoldige tilfellene av ruspåvirket kjøring med vogntog den siste tiden. Han understreket at en av de viktigste punktene ved arbeidet med trafikksikkerhet handler om å fjerne de rusede sjåførene.

- Vi må systematisere og organisere arbeidet mot ruskjøring for å ta kampen videre. Det avdekkes stadig flere tilfeller gjennom økte kontroller, nå må vi bli flinkere på å følge disse opp og sørge for at de får den reaksjonen som påkreves.

UP-sjef Runar Karlsen deltok også på møtet og bekreftet at de står ovenfor en stor utfordring når det kommer til å oppdage og avdekke de rusede sjåførene.

- En måte å styrke dette arbeidet på, er å obdusere flere trafikkdrepte. I dag foretas det kun obduksjon ved rundt halvparten av tilfellene, og det er ikke godt nok. Hvis vi fikk et hjemmelsgrunnlag inn i vegtrafikkloven, vil dette bli langt bedre, fortalte Karlsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (med ryggen til) diskuterer trafikksikkerhetstiltak med UP-sjef Runar Karlsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Stein Inge Stølen Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (med ryggen til) diskuterer trafikksikkerhetstiltak med UP-sjef Runar Karlsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Stein Inge Stølen