– Et transportpoliti vil ha fullmakt til å gå etter transportbransjen spesielt, og for å ta de kjeltringene som er der. Ikke bare for å sjekke om de bryter fartsgrenser, men for å sjekke tekniske ting, kjøre- og hviletidsbestemmelser og lignende. Da kan man i større grad ta de som ødelegger bransjen, de som ikke er seriøse og som er en fare for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Bergens Tidende.

Solvik-Olsen foreslår å gi Vegvesenets krimgruppe bedre slagkraft gjennom en ny enhet med politifullmakter. Illustrasjon: Stein Inge Stølen / Colourbox Solvik-Olsen foreslår å gi Vegvesenets krimgruppe bedre slagkraft gjennom en ny enhet med politifullmakter. Illustrasjon: Stein Inge Stølen / Colourbox

Gir Vegvesenets krimgruppe slagkraft

Han foreslår en egen transportorientert enhet med politifullmakter underlagt Justisdepartementet. Denne enheten vil få saker fra Vegvesenets nyopprettede krimgruppe, som allerede har avdekket flere tilfeller av organisert transportkriminalitet. På den måten vil krimgruppens innsats kunne bli fulgt opp på en bedre måte enn i dag.

NLF-direktør Geir A. Mo mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er på riktig spor, men savner fortgang i arbeidet med etablering av transportpolitiet. Arkivfoto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er på riktig spor, men savner fortgang i arbeidet med etablering av transportpolitiet. Arkivfoto: Stein Inge Stølen

Kan ikke komme fort nok

NLF-direktør Geir A. Mo er svært positiv til forslaget og skryter av Solvik-Olsens initiativ. Samtidig understreker han at det haster.

- Vi er svært fornøyd med at regjeringen er så tydelig på at det er behov for et eget transportpoliti. Vi forventer at utredningsarbeidet om hvordan dette kan bli etablert er i gang og at det kommer et forslag etter sommeren slik statsråden sier, forteller Mo. Han legger også vekt på viktigheten av at et slikt transportpoliti må bli mye mer enn et trafikkpoliti.

- Det bør også være en enhet som i større grad ser hele verdikjeden i transport og også får som sentral oppgave å se på hvordan transportkjøper ivaretar sitt ansvar.

Enighet også på sosialistisk side

I april fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag hvor de blant annet foreslo å utrede behovet for å "styrke og bedre samordningen av Tollvesenets, påtalemyndighetenes, vegmyndighetenes, Biltilsynets og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet". Samtidig ber de Stortinget om å utrede muligheten for et felles transporttilsyn. De følger da i kjølvannet til FrP og Høyre, som har programfestet løsningen i inneværende periode.

- At regjeringen nå endelig er så tydelig gjør at det nærmest er unison enighet blant partiene om at dette må på plass, slår Mo fast.

- Dersom et slikt transportpoliti skal være effektivt er det helt avgjørende at de også får effektive virkemidler for å luke ut useriøse utenlandske aktører, som det dessverre ser ut til å bli flere og flere av.

Les også: Ny enhet skal bekjempe transportkriminalitet