Flere riksdekkende medier meldte i vinter om svært dårlige tilstander ved lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører som kjører innenlands fraktoppdrag i Norge. Hele 7 av 10 får ifølge Arbeidstilsynet verken den lønnen eller diettgodtgjørelsen de har krav på etter norsk allmenngjøringslov.

8 av 10 norske transportkjøpere overholder ikke sin påseplikt knyttet til lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen 8 av 10 norske transportkjøpere overholder ikke sin påseplikt knyttet til lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Ikke spesielt oppløftende

Men tallene viser mer enn som så: For Arbeidstilsynet har ikke bare ført tilsyn mot sjåførene, men også mot de norske fraktbestillerne og hovedleverandørene. Her har de undersøkt i hvilken grad de oppfyller informasjons- og påsepliktene knyttet til leie av arbeidskraft. Og heller ikke her er funnene spesielt oppløftende. Andelen norske bedrifter som oppfyller sine plikter ved kjøp av transporttjenester er faktisk enda lavere enn andelen sjåfører som har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. 69% bryter informasjonsplikten og hele 81% bryter påseplikten.

Arbeidstilsynets funn ved tilsyn av håndheving av allmenngjøring, 2015-2017

Tema (kontrollpunkt) Antall tilsyn Andel brudd*
Minstelønn utenlandske Godstransport 115 74 %
Diett utenlandske Godstransport 109 66 %
Informasjonsplikt bestiller og hovedleverandør 139 69 %
Påseplikt bestiller og hovedleverandør 128 81 %

* Andel brudd angir hvor ofte det er avdekket brudd (avvik) på et kontrollpunkt som er benyttet i tilsyn.

Her kommenterer NLF-direktør Geir A. Mo de oppsiktsvekkende tallene fra Arbeidstilsynet til NRK. Foto: Stein Inge Stølen Her kommenterer NLF-direktør Geir A. Mo de oppsiktsvekkende tallene fra Arbeidstilsynet til NRK. Foto: Stein Inge Stølen

Mange lukker øynene

- Hvis de utenlandske transportørene verken blir informert eller kontrollert av fraktbestillerne, da er det kanskje ikke så rart at andelen sjåfører som har ulovlige lønns- og arbeidsvilkår er så høy som den er, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han frykter at mange lukker øynene og lar kritikkverdige forhold vedvare, selv når både priser og vilkår er for gode til å være sanne.

- Den siste tiden har vi sett mange eksempler på dette. Ved å bare stille noen enkle krav til dokumentasjon vil man raskt avdekke mange fullstendig uakseptable forhold, men det blir dessverre ofte ikke gjort.

Mo etterlyser nå strengere sanksjoner fra myndighetene og håper Arbeidstilsynet får flere midler til å undersøke informasjons- og påseplikten ved norske fraktbestillere.

Les også:  Konfronterer arbeids- og sosialministeren med sosial dumping i Bring