Gudbrandsdal Frakt AS (GDF) er Fair Transport-sertifisert, bruker NLFs Kvalitet og miljø på veg og er tildelt miljøfyrtårn-sertifikat av Sel kommune. NLF-direktør Geir A. Mo tok turen innom bedriften og lærte mer om hvordan de arbeider for å styrke trafikksikkerheten og kvaliteten.

– Noe av det viktigste jeg gjør er å besøke våre medlemsbedrifter, og jeg skulle gjerne brukt enda mer tid på dette. Det er spesielt relevant å se hvordan små og mellomstore virksomheter bruker NLFs kvalitetssystemer aktivt. Dette styrker konkurranseevnen i tillegg til å bidra til færre skader og lavere sykefravær, sier NLF-direktøren.

Vurderer ISO-sertifisering

Dette kan daglig leder Arild Tullut i GDF bekrefte.

– Vi har valgt å satse på de ulike kvalitetsprogrammene for å holde oppe standarden. En må ha fokus på dette hvis en skal ha muligheter til å overleve i dag. Og kvalitet blir enda viktigere framover. Vi må være i forkant og bruke systemene bevisst. Strengere kvalitetskrav kommer. Men venter vi til det blir et krav, så er vi for sent ute, sier Tullut, som også vurderer å satse på ISO 39001. 

På oppslagstavla hos GDF brukes NLFs veiledninger flittig. Foto: Guttorm Tysnes På oppslagstavla hos GDF brukes NLFs veiledninger flittig. Foto: Guttorm Tysnes

Konstant fokus på skaderedusering

I dag er det 19 personer ansatt i GDF, deriblant to årsverk på kontoret. Selskapet har 11 egne biler og tre innleide. GDF leier lokaler av Scania, dermed er det også praktisk å kjøre dette merket. Arild Tullut eide i mange år 30 prosent av aksjene, men ble eneeier fra 2015.

– Vi hadde minustall og brukte opp aksjekapitalen for 10-12 år siden, men ga ikke opp. Selvsagt må vi jobbe hardt for å gå i pluss og de siste åra har vi oppnådd pene resultater.

– Skader?

– Det varierer. Vi har hatt god hjelp av Kari Østby i If og Kjetil Meaas i NLF for å få en bedre skadestatistikk. En kan aldri redusere fokuset på denne delen av bedriften!

Inngangsdøra viser tydelig hva som kjennetegner bedriften. Foto: Guttorm Tysnes Inngangsdøra viser tydelig hva som kjennetegner bedriften. Foto: Guttorm Tysnes

Neppe konkurranse med sjøtransporten

GDF har Otta som utgangspunkt og ASKO og Apotek1 er de største kundene. De fleste bilene går i to skift. Én kjører nedover dalen og fyller opp bilen. Den andre sørger for at varene kommer ut til kundene. Det er store avstander, rutene er opptil 50 mil - til Grotli og Sognefjellet.

Det er ikke så lett å flytte gods fra veg til sjø og bane når varene skal ut til bygdene i Gudbrandsdalen. Det er heller ikke så mange utenlandske konkurrenter per i dag. 

– Noen tips til andre lastebileiere?

– Alle må finne ut selv hvordan de vil drive. Det skal ikke jeg blande meg bort i, men jeg ser at vi har stor nytte av å bruke flåtestyringen. Vi følger nøye med på dieselforbruket. Sjåførene våre er dyktige på økonomikjøring, sier Tullut, og legger til:

– Vi tjener også på å være medlem i NLF. Nettverket utvides. Vi får tilbud om nyttige kurs og kvalitetsprogrammer. Og vi får hjelp hvis vi av og til trenger det. Norske lastebileiere bør være medlemmer i organisasjonen som jobber for at vi skal ha best mulig rammevilkår.

Les også:  8 av de 10 mest lønnsomme bedriftene i 2017 var NLF-medlemmer