De nye reglene skal sikre at alle nye lastebiler fra 2025 til 2029 i gjennomsnitt skal ha et CO2-utslipp som ligger 15 prosent lavere enn 2019-gjennomsnittet. Fra 2030 strammes kravene ytterligere inn, da skal snittet reduseres med 30 prosent i forhold til 2019-utslippene. Lastebilprodusenter som ikke klarer å nå disse målene, vil bli straffet med økonomiske sanksjoner.

Søren Hylstrup Larsen er direktør i lobbyorganisasjonen NLA som arbeider på vegne av blant annet NLF i Brussel. Han gjennomgår nå en hel rekke alternative forslag som kom inn i aller siste liten før avstemningen. Foto: Stein Inge Stølen Søren Hylstrup Larsen er direktør i lobbyorganisasjonen NLA som arbeider på vegne av blant annet NLF i Brussel. Han gjennomgår nå en hel rekke alternative forslag som kom inn i aller siste liten før avstemningen. Foto: Stein Inge Stølen

Et steg i riktig retning, men ikke nok

Søren Hylstrup Larsen er direktør i Nordic Logistics Association (NLA), som er NLFs lobbyorgan i Brussel.

– NLA er fornøyd med avtalen som vil fungere som et første steg på vegen mot å etablere enda større CO2-reduksjon på sikt.

Samtidig er han tydelig på at det gjenstår mye arbeid for å sikre at øvrige elementer som bidrar til CO2-utslipp fra godstransport også reduseres, slik som vekter og dimensjoner på kjøretøyene, bruk av alternative drivstoff, effektive logistikk-kjeder og infrastruktur.

– Vi vil fortsette å bidra i dette arbeidet, sier Larsen.

Allerede mindre forurensende enn personbiler

Fra før er de fleste kjent med at utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler (PM) allerede er drastisk redusert. En 2019-lastebil er faktisk opptil 90 prosent renere enn tidligere generasjoner, og slipper i dag ut langt mindre NOx enn en gjennomsnittlig dieselpersonbil. 

Les mer om lastebilutslipp her