Ulykker og branner i tunnel er noe av det mest dramatiske som kan skje på det norske vegnettet. Derfor investeres det nå mange milliarder kroner i å oppgradere sikkerhetsutstyret i samtlige av landets tunneler, slik at disse er i tråd med Tunnelsikkerhetsforskriften.

En viktig del av dette er nødutstyret og overvåkingsutstyret, som gjør at vegtrafikksentralene får god oversikt over hva som skjer i tunnelene. De ganger det skjer hendelser i tunneler opplever vegtrafikksentralene likevel at mange bruker mobiltelefon for å varsle i stedet for å bruke nødutstyret i tunnelen.

Kan miste verdifulle sekunder

Jo fortere Vegtrafikksentralen få beskjed, jo raskere blir tunnelen stengt og hendelsen varslet. I det sekundet du løfter av røret på en nødtelefon, går alarmen. Da finner Vegtrafikksentralen også din nøyaktige posisjon og kan umiddelbart stenge tunnelen ved behov. Du kan i tillegg settes i direkte kontakt med nødetatene.

Hvis du derimot bruker mobiltelefonen for å varsle nødetatene, må disse igjen varsle Vegtrafikksentralen, som først da stenger tunnelen. Allerede her kan verdifull tid gå tapt. Spesielt ved branner er det viktig at Vegtrafikksentralen fort får beskjed. Det er de som styrer viftene i tunnelen og kan dermed raskt blåse røyken bort.

Dette gjør du i en nødssituasjon i tunnel

  • Sett kjøretøyet i en havarilomme eller så nær tunnelveggen som mulig. Sett på bilens nødlys.
  • Ta på refleksvest. Gå mot nærmeste nødtelefonen med bilen og nødlyset bak deg.
  • Vegtrafikksentralen får alarm med en gang du løfter av røret på nødtelefonen. Da finner Vegtrafikksentralen også din nøyaktige posisjon. Du kan også settes i konferanse med nødetatene.
  • Hvis det brenner må du først varsle. Det gjør du ved å ta ne et brannslokningsapparat fra veggen. Når brannslokningsapparatet fjernes fra veggen går alarmen i Vegtrafikksentralen som stenger tunnelen. Vegtrafikksentralen får også nøyaktig stedsangivelse.
  • Hvis du er i en tunnel med ett løp med tovegstrafikk må du varsle møtende trafikk. Du må selv vurdere om du kan snu og kjøre ut eller ikke. Hvis ikke det er mulig å kjøre ut må du oppsøke nærmeste nødutgang.
  • Er du i en toløpstunnel der trafikken går i samme retning må du ikke snu. Finn en havarilomme eller kjør så nær vegkanten som mulig og sett fra deg kjøretøyet. Forlat kjøretøyet og gå til nærmeste nødutgang.
  • Det viktigste prinsippet ved hendelse er i tunnel er først å varsle med nødutstyret i tunnelen og deretter komme seg ut. Ta hele tiden hensyn til annen trafikk. Jo tidligere du får varslet, jo større er sjansen for å unngå følgeulykker.

Les også: Registreringsflaskehals i ferd med å løses