Norge topper European Traffic Safety Council (ETSC) sin liste over beste trafikksikkerhet i Europa for femte år på rad. Norge kom også nærmest EUs mål om å halvere antallet omkomne i trafikken fra 2010 til 2019, med en nedgang på 49 prosent.

– Dette er ingen hvilepute, men en inspirasjon til å komme videre med trafikksikkerhetsarbeidet. Hver dag får vi meldinger om alvorlige ulykker som er vonde å lese. Sommeren er en tid med mange dødsulykker, og jeg frykter sommeren 2020 hvor mange skal ut på vegene våre, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Sverige utfordrer

Norge har høstet mye erfaring om trafikksikkerhet fra søta bror gjennom årene, og gir oss god og vennskapelig konkurranse. Denne gjensidige rivaliseringen fortsetter å utfordre oss, og kommer trafikantene til gode. Sverige kaprer andre plassen på oversikten for 2019.

– Det er gledelig å se at Sverige har fått ned dødstallene igjen, og puster oss i nakken, sier direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

– Det er det gode samarbeidet mellom flere aktører som skiller Norge fra mange av de andre landene. Vi jobber i langt større grad koordinert og tverrfaglig i Norge, der de ulike aktører som kommuner, fylker, statlige etater og interesseorganisasjoner utfyller hverandre.

Gode resultater til tross – dette er et kontinuerlig arbeid, og vi har fortsatt en vei å gå for å nærme oss visjonen om null drepte og hardt skadde på norske veier, forteller Guro Ranes. 

Klarer ikke målet

Selv om Norge ikke har hatt den største utviklingen siden i fjor, har vi nesten halvert antallet drepte siden 2010. Resten av landene i Europa hadde et gjennomsnitt på 24 prosent nedgang. EUs mål om en halvering av dødsulykkene fra 2010 til 2020 sprekker derfor kraftig, og man har flyttet tidsrammen for måloppnåelse til 2030.

Illustrasjon: European Traffic Safety Council Illustrasjon: European Traffic Safety Council

Positiv utvikling

I 2019 omkom 22.660 mennesker på europeiske veier, noe som betyr at det hver dag dør 62 personer i trafikken i Europa. Men likevel går utviklingen riktig vei, med en 3 prosent nedgang siden 2018.

Luxembourg hadde den største reduksjonen i antallet drepte i 2019 med en nedgang i dødsfall på 39 prosent, deretter er det Sverige med 32 prosent, og Estland med 22 prosent.

Det er i tillegg estimert at omlag 120.000 personer blir alvorlig skadd i trafikken i Europa i 2019, men det har ikke vært noen særlig reduksjon over tid. Norge hadde en reduksjon på 6 prosent i antall alvorlig skadde fra 2018 til 2019.

Estland har mest fremgang

Mens fremgangen ellers i Europa har vært begrenset de siste årene, har sikkerheten på veiene i de baltiske stater gjennomgått en meget positiv utvikling. I år er det Estland som har den mest markante fremgangen, og vinner derfor prisen for dette.

Andre land med positiv fremgang er Litauen, Latvia, Hellas og Portugal. Hellas er beste land i EU med en 44 prosent nedgang i antall drepte siden 2010.

Skandinavia blant topp 6 med de sikreste veiene

Etter Norge med 20 drepte per million innbyggere har Sverige (22), Sveits (22), Storbritannia (29), Irland (29), og Danmark (35) de sikreste veiene i Europa.

Men det er store forskjeller innen Europa. Kroatia (73 trafikkdrepte per en million innbyggere), Serbia (77), Polen (77), Bulgaria (90) og Romania (96) er Europas minst trafikksikre land.

Med et gjennomsnitt på 51 trafikkdrepte per en million innbyggere, er likevel de europeiske veiene sikrere enn veiene i andre verdensdeler.

Store samfunnskostnader

EU-kommisjonen beregner at samfunnskostnadene for trafikkulykkene i Europa har en prislapp på 120 milliarder euro i året. I Norge er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker beregnet til om lag 25 milliarder kroner per år.

Les også:  «Stor venstresving» fjerner syklister fra blindsonen