– Det hele startet med at vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi begynte å bli bevisste vårt eget klimaavtrykk, og gjennom sertifiseringsprosessen ble vi observante på eget tankemønster og begynte å reflektere over hva det er vi driver med. Vi fant rett og slett ut at vi hadde et stort forbedringspotensial, sier daglig leder i Partifrakt, Espen Martinsen.

Med et forbruk på over en million liter diesel i året, bestemte Martinsen seg for å finne en alternativ og mer bærekraftig løsning.

– Vi startet med å bytte ut dieselbiler med biogass, og har nå kuttet dieselforbruket med over 400 000 liter på årsbasis. Det var et riktig valg, og vi ønsker å fortsette den trenden, sier Martinsen stolt.

Partifrakt har hovedkontor i Larvik, og driver med frakt innen bygg- og avfallsbransjen med 12 lastebiler, derav sju som kjører på biogass. Miljøet er helt tydelig i fokus, og Martinsen vil gjerne komme myndighetene i forkjøpet med bruk av miljøvennlig transport.

– Vi har en ambisjon om at vi innen 2023 skal kjøre kun på fornybar energi, enten biogass eller hydrogen. Det er fortsatt for tidlig å si når sistnevnte alternativ kan tas i bruk, men jeg har troen på hydrogen for fremtiden. Teknologien er ikke helt moden ennå, forteller Martinsen.

Elektrisitet har Martinsen tro på for lokalkjøring, men per i dag er for kostbart, og mangler infrastrukturen for logistikken.

– Men det er bare et tidsspørsmål. Vi følger veldig godt med på det som skjer med teknologien innen lastebiler. Vår strategi er at vi skal vise veien for miljøet innen transportbransjen, slår Martinsen fast.

God logistikk sparer miljøet

– Avfallsbransjen er beintøff, og vi kunne bare tenkt billigst mulig og kjørt utelukkende på diesel. Men da blir vi bare en av mange, og tar ikke del i miljødugnaden, slår Martinsen fast.

At miljøvennlig frakt er for dyrt, er ikke Martinsen helt enig i. Med god kontroll på logistikk og et bedre returbilde enn hos konkurrentene, har Partifrakt i enkelte tilfeller kunnet prise frakten billigere enn med dagens løsninger de hadde med dieselbiler.

– Mens andre kjører tomme tilbake for å laste, sørger vi alltid for fulle biler på retur. Dette kommer både kunden og miljøet til gode i form av billigere frakt og mindre utslipp, opplyser Martinsen.

Foreløpig for Partifrakt, er det hovedsakelig avfallskontrakter der det offentlige er inne i bildet det gjelder. Martinsen savner større miljøsatsing fra de private aktørene.

– Det er få private aktører som er villige til å betale det lille ekstra det koster med miljøvennlig frakt. Det er viktig med offentlige kontrakter i oppstartsfasen, men miljøstafettpinnen må videre til det private næringslivet. Man må se hva man er villig til å betale ekstra for bærekraftig frakt, og etterspør gode logistiske metoder slik at det ikke koster all verden. Transportkjøpere må vise ansvar ved å velge miljø, fastslår Martinsen.

HARD KONKURRANSE: Partifrakt kjører hovedsakelig innen bygg- og anleggsbransjen. Miljøprofilen gir dem et konkurransefortrinn. Foto: Jamieson Pothecary HARD KONKURRANSE: Partifrakt kjører hovedsakelig innen bygg- og anleggsbransjen. Miljøprofilen gir dem et konkurransefortrinn. Foto: Jamieson Pothecary

Transportkjøpere må tenke miljø

Partifrakt mener alvor med miljøsatsingen, og er innforstått med at det innebærer noe risiko. Å investere i dyre biogassbiler basert på løpende private kontrakter med kort oppsigelsestid er ikke et drømmescenario for Martinsen. Men han velger å se det fra den positive siden.

– Ja, vi er noe dyrere enn andre. Men nå kan vi tilby transport med en biogassbil på spott. Fordelen er at man kan dra inn mindre kunder som krever miljøfrakt. Partifrakt er så langt de eneste man kan bestille transport med biogass fra, på spott, forteller Martinsen.

Den positive synergieffekten av å kunne tilby miljøvennlig frakt med biogassbiler kan Martinsen dokumentere.

– Nylig fikk vi inn en ny kunde som hadde fått med seg at vi driver med biogass, og kom med fraktbestilling. Kunden var bestemt, det skulle leveres med biogass, og det måtte vi finne en løsning på, forteller Martinsen gledelig.

Selv om Martinsen ser tegn til at andre innen transportnæringen også er fremoverlent og tenker miljø, venter han fortsatt på tiltak fra staten som vil gjøre det mer lønnsømt å drive bærekraftig.

– Vi gambler litt på at Oslo, og forhåpentlig Viken, vil premiere oss med reduserte bomavgifter. Avgiftsfrie bompasseringer, i tillegg til støtte fra Enova, vil dekke så å si hele merkostnaden av å kjøpe en gassbil. Da kan vi bidra til miljøet, samtidig som vi leverer tjenester til en konkurransedyktig pris, fastslår Martinsen.

Prispress fra utlandet

Avfallsbransjen er som kjent en tøff bransje for transportører. Lav vareverdi og mange konkurrenter gjør at fraktprisen presses helt ned og at marginene er små.

– I tillegg sliter vi med å konkurrere mot de utenlandske aktørene. Lavere lønninger og billigere innkjøpspris på bilene gjør at vi alltid vil slite med å konkurrere mot de som kjører kabotasje, forteller Martinsen.

– I mine øyne er det systemet som svikter. Jeg ser ikke for meg at myndighetene skal regulere innkjøpsprisen på biler. Da må vi heller være litt proteksjonistiske ved å opprettholde påseplikten, og å sørge for å alltid bestille norsk arbeidskraft og transport der det er mulig. Myndighetene, igjennom Vegvesen og Arbeidstilsyn, må få godt verktøy til å kontrollere og straffe brudd på lover og regler. Dagens løsninger for kontroll er ikke gode nok, selv om lover og regler er mer enn gode nok! Dem som vil, kommer nå unna med lovbrudd, og det undergraver tiltroen til systemet markant.

Martinsen synes det er bra med kabotasje, hvis det blir brukt på riktig måte, for å få ned tomkjøring og å spare miljø.

– Men å bruke kabotasje som et verktøy til å presse prisen, som resulterer i at norske biler kjører tomt og sliter økonomisk er selvsagt helt feil.

NLF-medlem

Martinsen kjemper ikke bare for miljøet, men også for bransjen. Han er stolt av yrket og mener det er plass til alle.

– Liker du dataspill, finnes det nok av data her. Sliter du på skolen, har vi plass til deg og. Det eneste jeg krever er innsats, det kan alle gi. Og vi ønsker også rekruttere flere jenter. De er kjempeflinke, nøyaktige, ansvarsbevisste og kan ofte være mer modne enn guttene.

Martinsen har lang fartstid i transportnæringen, både som sjåfør og bedriftseier. Han opplever at bransjen nå har blitt ryddigere og mer profesjonell. Han roser NLF for å fremsnakke bransjen, men også for at forbundet fremmer transportnæringens sak overfor politikerne.

– Å ha en interesseorganisasjon med søkelys på de overordnede rammevilkårene er viktig. At de kjemper for ordentlig kontroll fra etatene på sikkerhet, at ikke vi blir lesset ned i nye regler og avgifter. Vi som er operative har ikke tid til å drive med slikt, og da er det fint å ha med NLF på laget. Som taler vår sak, og verner om medlemmene. Vi er nødt til å stå sammen, sier Martinsen.

– For å drive i vår bransje må du være evig optimist. Ikke alt er hugget i stein, men det synes jeg er moro. Den norske transportnæringen er dyktig, innovativ, og langt framme med hensyn til teknologi og miljø sammenlignet med resten av Europa. Vi går en spennende tid i møte.

– Selv om jeg har holdt på i mange år, synes jeg fortsatt det er gøy. Jeg kunne ikke tenke meg å drive med noe annet, avslutter Martinsen.

MILJØVENNLIG: Partifrakt drifter 20 biler, herav sju som går på biogass. Målet er å kun kjøre på fornybar energi innen 2023. Foto: Jamieson Pothecary MILJØVENNLIG: Partifrakt drifter 20 biler, herav sju som går på biogass. Målet er å kun kjøre på fornybar energi innen 2023. Foto: Jamieson Pothecary

Artikkelen sto først på trykk i NLF Magasinet nr. 8, 2020