NLF

Nytt fra NLF uke 2, 2023

Aller først ønsker vi å minne alle på om at det i dag, onsdag 11. januar, er klart for årets første digitalt medlemsmøte fra studio i St. Olavsgate i Oslo. Videre ønsker vi å informere om at NLF har fått seg ny samarbeidspartner på dekk. Kontrakten ble underskrevet på mandag. Vi minner også alle som ikke har meldt seg på Transportkonferansen om å gjøre dette så snart som mulig.

Onsdag 11. januar kl 18:00-19:20 blir det digitalt medlemsmøte. Her blir det blant annet et tilbakeblikk på transportåret 2022 og politikkåret 2022.

Følg sendingen her

Fossilfri transport: – En realitet som er vanskelig å se for seg

Transportkonferansen går av stabelen den 27.-28. januar. Hovedtemaet i år er spørsmål knyttet til om når transportnæringen kan bli fossilfri, og om det i det hele tatt er mulig.

Circle K har gjennom mange år vist seg å være en aktør som ligger langt fremme i innføringen av nye og mer bærekraftige drivstoffløsninger i markedet. Helt fra utfasingen av bly til innfasing av ladenettverk på stasjonene og introduksjon av karbonnøytrale drivstoff, har de vist både evne og vilje til å bidra.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er derfor fornøyd med å få Sjur Haugen, director product quality & development i Circle K, til å snakke mer rundt hovedtema under årets konferanse.

For å få en god dialog rundt fossilfri transport, mener Haugen at man først og fremst må definere hva fossilfri betyr.

– Dessverre er det slik i dag at dette for mange betyr null utslipp av CO2 fra kjøretøyets eksosrør, flyets turbin eller skipets skorstein. For oss som jobber med drivstoff hver dag, er dette en utilstrekkelig definisjon, forteller Haugen.

Han forklarer videre at dersom utslippene av drivhusgasser fra fossile kilder flyttes til et annet sted i verdikjeden, så kan man ikke lengre si at det er en utslippsfri løsning. I tillegg må det tas hensyn til eventuell bruk av  store ressurser på å bygge opp en ny global infrastruktur.

– Det er derfor ikke gitt at et transportmiddel med null utslipp er den bærekraftige løsning man ønsker seg, mener Haugen.

Les hele saken på Lastebil.no

Under Transportkonferansen vil Haugen snakke mye mer rundt dette temaet. 

Påmelding og program til Transportkonferansen finner du her

Konferansen er for NLFs medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere. Ønsker du en invitasjon til konferansen?   Klikk her

Digitalt Fair Transport-kurs mandag 16. januar

Fair Transport er NLFs kvalitets- og sertifiseringsprogram, og er uten kostnad for din bedrift. Kurset holdes mandag 16. januar fra klokken 13:00-15:00.

Antallet oppdragsgivere som setter krav til at deres transportører har en form for sertifisering som viser deres rutiner, systemer og arbeid rundt de svært viktige temaene trafikksikkerhet, bærekraft og ansvarlighet, er stadig økende.

På kurset vil vi gå igjennom alle kravene i sertifiseringen og den dokumentasjonen som kreves, samt gi deg tips om hvordan du best kan fremheve bedriftens Fair Transport-arbeid.

Målet er at du skal være trygg i systemet, kunne administrere siden deres og legge inn fritekst samt laste opp dokumentasjon. Etter kurset sender vi deg en rekke maler og dokumenter du kan bruke i besvarelsen.

Kurset retter seg mot deg som skal jobbe med besvarelsen og administrere siden på fairtransport.no.

Dagen før kurset vil du få tilsendt veiledningsmateriell, som du kan printe ut og notere på under kurset. Har du to skjermer (ikke nødvendig for å følge kurset) kan du også noterer rett inn i systemet mens du følger kurset på den andre skjermen.

For å se kurset,  klikk her

Eventuelle spørsmål rettes til Eivind Karikoski

Vianor blir NLFs nye hovedsamarbeidsparter på dekk

Etter mange år med Dekkmann som hovedsamarbeidspartner, har Norges Lastebileier-Forbund valgt å gå over til  Vianor fra og med 1. januar 2023. 

– Det har vært forhandlet med begge selskaper, men hovedårsaken til at beslutningen falt på Vianor, er at de dekker en større andel av landet med sine 67 avdelinger mot Dekkmann sine 35 avdelinger, sier markedsdirektør- i NLF, Kjell Olafsrud.  

Han peker videre på at utviklingen på avtalen med Dekkmann har vært positiv, men at den ikke helt har svart til forventningene. 

Ny kontrakt signert 

Mandag 9. januar ble det offisielt, og avtalen ble underskrevet på NLFs kontorer i Oslo av administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, salgs manager B2B i Vianor, Roine Karlsson og commercial fleet manager i Vianor, Markus Eriksson.  

– Dette er stort for oss, og vi ser frem til å bli bedre kjent med NLF og deres medlemmer. Avtalen gir oss gode muligheter for videre vekst, og som Nordens ledende dekkleverandør, er vi godt forberedt på å møte de behov som kreves for norske kjøreforhold, sier Markus Eriksson i Vianor, til Lastebil.no. 

God utvikling 

Vianor har hatt en eventyrlig vekst i Norge de siste årene. Siden 2016 har de økt omsetningen sin fra mellom 600-700 millioner til nærmere 1,5 milliarder kroner. 

– Noe av grunnen til denne suksessen handler om at vi har et suverent servicenettverk og at kundene våre på den måten ivaretas på en svært god måte. Nå gleder vi oss til å komme i gang med samarbeidet med NLF, sier Roine Karlsson i Vianor. 

Vianor blir ny samarbeidspartner: Fra venstre,  salgs manager B2B i Vianor, Roine Karlsson, commercial fleet manager i Vianor, Markus Eriksson og NLF-direktør, Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland Vianor blir ny samarbeidspartner: Fra venstre, salgs manager B2B i Vianor, Roine Karlsson, commercial fleet manager i Vianor, Markus Eriksson og NLF-direktør, Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland

NLF ut mot NAF

De siste ukene har vært preget av store mengder snøfall og kaos i trafikken. – Når politiet ber privatpersoner vurdere om de kan bli hjemme, synes vi det er merkelig at NAF går løs på tungtransporten, som har en kritisk samfunnsfunksjon, og ber dem om å stanse, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Onsdag forrige uke sendte NAF ut en pressmelding der de stilte spørsmål ved om transportselskapene tar for store sjanser på vinterføret. Pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, uttalte at de mener transportselskapene i større grad bør vurdere om de kan la vogntogene kjøre når det er varslet så vanskelig føre. 

Uttalelsene fra NAF har fått Norges Lastebileier-Forbund (NLF) til å reagere. 

– Transportselskapene opererer på vegne av de som kjøper transporten. Da prioriterer transportselskapene selvsagt å få varene fram. Det dreier seg om alt fra livsviktige varer til kanskje litt mindre viktige varer. Det er blant annet NAF sine medlemmer som bestiller dette, og bilene er på veiene etter oppdrag fra dem, påpeker NLF-direktør Geir A. Mo.  

Han mener det er merkelig at NAF ber norske transportselskaper med biler som innfrir alle lover og reglerom å stå, samtidig som det er privatpersoner politiet ber om å la bilen være igjen hjemme ved vanskelige kjøreforhold. 

– Matvarene på vei til butikken kan ikke ha hjemmekontor. Samfunnet stanser dersom tungtransporten stopper opp. Dette handler ikke om enkeltselskaper sin margin, men norsk samfunnssikkerhet, infrastruktur og folks trygghet i hverdagen. Hvis alle privatbilister som ikke er nødt til å ferdes på veien hadde fulgt politiets oppfordring om å la bilen stå, ville problemet vært mye mindre, understreker Mo. 

Mo mener at hovedgrunnen til ulykker og stengte veier når det snør, er at Staten Vegvesen ikke brøyter, salter og strør godt nok.  

– Værskiftet er godt meldt, men likevel klarer ikke myndighetene å sette inn nok brøytemannskap. Det er utelukkende snakk om å faktisk prioritere dette, og bruke de pengene det kreves for å få samfunnet til å gå rundt. Det er fellesskapets oppgave å holde viktige veier åpne. Tungtransporten er kritisk samfunnsinfrastruktur, sier Mo.  

Les hele saken på Lastebil.no

Kampanjetilbud fra Würth

NLFs samarbeidspartner, Würth, har gode tilbud for alle medlemmer gjennom hele januar.

Se alle tilbudene her

Nærmere en halv million innom kontrollplassene

I 2022 var 496 000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Det ble funnet feil og mangler på over 47 000 kjøretøy.

Av de 496 000 tunge kjøretøyene som var innom en kontrollplass i løpet av 2022, ble nærmere 85.000 tunge kjøretøy underlagt en grundig kontroll.

I fjor ble det ble det gjennomført totalt 84 351 tungbilkontroller i Norge, rundt 5 000 flere enn i 2021. Det ble avdekket feil og mangler i 47 623 kontroller. Leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel, understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler ved over halvparten av alle vogntog på vegene i Norge.

- At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. De aller fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden, sier Wigdel i en pressemelding.

Les mer om dette på Statens vegvesen

I 2022 var 496 000 tunge kjøretøyer innom en av kontrollstasjonene til Statens vegvesen. I 2022 var 496 000 tunge kjøretøyer innom en av kontrollstasjonene til Statens vegvesen.