Onsdag ettermiddag sendte NAF ut en pressmelding der de stilte spørsmål ved om transportselskapene tar for store sjanser på vinterføret. Pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, uttalte at de mener transportselskapene i større grad bør vurdere om de kan la vogntogene kjøre når det er varslet så vanskelig føre. 

– Merkelig 

Uttalelsene fra NAF har fått Norges Lastebileier-Forbund (NLF) til å reagere. 

– Transportselskapene opererer på vegne av de som kjøper transporten. Da prioriterer transportselskapene selvsagt å få varene fram. Det dreier seg om alt fra livsviktige varer til kanskje litt mindre viktige varer. Det er blant annet NAF sine medlemmer som bestiller dette, og bilene er på veiene etter oppdrag fra dem, påpeker NLF-direktør Geir A. Mo.  

Han mener det er merkelig at NAF ber norske transportselskaper med biler som innfrir alle lover og reglerom å stå, samtidig som det er privatpersoner politiet ber om å la bilen være igjen hjemme ved vanskelige kjøreforhold. 

– Matvarene på vei til butikken kan ikke ha hjemmekontor. Samfunnet stanser dersom tungtransporten stopper opp. Dette handler ikke om enkeltselskaper sin margin, men norsk samfunnssikkerhet, infrastruktur og folks trygghet i hverdagen. Hvis alle privatbilister som ikke er nødt til å ferdes på veien hadde fulgt politiets oppfordring om å la bilen stå, ville problemet vært mye mindre, understreker Mo. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

KREVER HANDLING: – Beredskap koster, og dette må myndighetene betale for, mener administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen KREVER HANDLING: – Beredskap koster, og dette må myndighetene betale for, mener administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen

Tungtransporten er kritisk samfunnsinfrastruktur 

Mo mener at hovedgrunnen til ulykker og stengte veier når det snør, er at Staten Vegvesen ikke brøyter, salter og strør godt nok.  

– Værskiftet er godt meldt, men likevel klarer ikke myndighetene å sette inn nok brøytemannskap. Det er utelukkende snakk om å faktisk prioritere dette, og bruke de pengene det kreves for å få samfunnet til å gå rundt. Det er fellesskapets oppgave å holde viktige veier åpne. Tungtransporten er kritisk samfunnsinfrastruktur, sier Mo.  

Hele 97 prosent av alle varer som fraktes i Norge transporteres på vei. All norsk næring er avhengige av framkommelige veier.  

– Beredskap koster, og dette må myndighetene betale for. Dette er noe vi i NLF krever år etter år, men det tas fortsatt ikke nødvendige grep, sier Mo.  

Utenlandske biler og dårlig brøyting er hovedproblemet 

NLF er i tett kontakt med både politiet og Vegvesenet, og det de forteller er at det i hovedsak er utenlandske biler som er problemet om vinteren. Ny statistikk fra Statens vegvesen (SVV) viser også at 85 prosent av de som får bruksforbud som følge av for dårlige vinterdekk og manglede kjetting, er utenlandske biler.  

– Norske lastebiler er i forskriftsmessig stand, har godt vinterutstyr og erfarne sjåfører. En norsk sjåfør kan tilbakelegge mellom 70 og 80 tusen kilometer på vinterveiene hvert år. De har altså god erfaringen med glatt snøføre. Dessverre ser vi at det er en del utenlandske kjøretøy som er dårlig skodd med sjåfører uten erfaring fra norsk vinterføre, sier Mo.  

Han mener det er mange utenlandske lastebiler som overhodet ikke burde vært på veien, og de må myndighetene stanse.  

Kjenner seg ikke igjen i kritikken 

Ole Kristian Baakind (på bildet til venstre), er daglig leder i Baakind Transport, og er en rutinert lastebileier. Han har  kjørt lastebil siden 1985, og mener at NAF burde vært mye mer nyansert enn å legge skylden for trafikkaoset på tungtransporten. 

– I dag holder norske lastebiler og vogntog høy standard og vi er vant til å kjøre på vinterveier. Dette gjør vi også daglig gjennom hele vinterhalvåret for å få viktige varer frem. Hver høst setter vi på helt nye vinterdekk og kjetting er en selvfølge å ha med. Problemet oppstår når veiene ikke holder den standarden den skal ha, og når dårlig skodde utenlandske lastebiler får problemer. Jeg synes derfor det er ganske utrolig at NAF har valgt å legge skylden på transportnæringen og dermed skjærer alle over en kam, sier Baakind, til Lastebil.no. 

– En fallitterklæring 

Også NLFs leder for fylkesavdelingen i Telemark, Frode Bjønnes, reagerer på NAF sitt utspill. 

 – Når det blir komplett kaos hver gang vi får et snøfall i Norge, må noen gå i seg selv, mener Bjønnes. 

Han er også helt klar på at det er for dårlig vintervedlikehold som er årsaken til at trafikken stopper opp hver vinter.  

– Jeg kan ikke si at det kom så mye snø på onsdag til at vi kan kalle det for en unntakstilstand. Det er derfor ille at man i vinterlandet Norge må be folk om å la bilen stå på grunn av 20 cm med snø. Det er en fallitterklæring for hele samfunnet og infrastrukturen, mener Bjønnes.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

REAGERER:  – Når det blir komplett kaos hver gang vi får snøfall i Norge, må noen gå i seg selv, mener NLFs leder for fylkesavdelingen i Telemark, Frode Bjønnes. Foto: Elisabeth Nodland REAGERER: – Når det blir komplett kaos hver gang vi får snøfall i Norge, må noen gå i seg selv, mener NLFs leder for fylkesavdelingen i Telemark, Frode Bjønnes. Foto: Elisabeth Nodland

Etterspør handling

Han understreker også at det alltid vil være utenlandske biler på norske veier, og at kravet om større biler og modulvogntog er økende.  

– Dette må vi forholde oss til, og da må veistandarden være der etter. Uten dette, blir det problemer. På kort tid har det vært to kjedekollisjoner på E18 gjennom Vestfold og Buskerud. Dette er gode og trygge veier, men så blir det kaos på grunn av manglende vegvedlikehold og salting i forkant. Dette er en enorm samfunnsbelastning, og slik kan vi ikke ha det. Nå må noe gjøres, avslutter Bjønnes.