Transportnæringen har et skrikende behov etter yrkessjåfører. Til tross for stadig flere tekniske hjelpemidler og avanserte førerstøttesystemer er det fortsatt nødvendig å ha mennesker bak rattet på lastebiler i all overskuelig fremtid.

Måtte utvide antall plasser

Dette virker det som at mange kjøreglade ungdommer har forstått: I august startet 310 lærlinger i yrkessjåførfaget, til tross for at det i utgangspunktet bare er 280 plasser på landsbasis.

- Vi har hatt en fantastisk økning i antall søkere til yrkessjåførfaget. Dette har gitt noen utfordringer med tanke på kapasitet, men ved påvirkning fra NLF og SOTIN har vi fått med fylkeskommuner og opplæringskontorer på å finansiere flere læreplasser, forteller Charles Galaasen ved Opplæringskontoret for service og samferdsel.

Til venstre: Charles Galaasen ved Opplæringskontoret for service og samferdsel. Til høyre: Sultne YSK-elever ved kursstart på Vålerbanen. Foto: SOTIN / Charles Galaasen Til venstre: Charles Galaasen ved Opplæringskontoret for service og samferdsel. Til høyre: Sultne YSK-elever ved kursstart på Vålerbanen. Foto: SOTIN / Charles Galaasen

Hundre flere etter nyttår

Det var 445 søkere til læreplass i yrkessjåførfaget pr 1. mars ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Tilsvarende tall for 2016 var 365 - en økning på 22 prosent. Det betyr at det fortsatt er drøyt 100 søkere som ikke har fått plass fra august. Men dette er ikke et problem ifølge Galaasen:

- Mange fyller 18 senere på året, noe som gjør at de uansett må vente med oppstart. Det kommer derfor til å starte minst hundre lærlinger på landslinjer i januar. 

Det betyr at i dette semesteret vil det bli utdannet over 400 nye yrkessjåfører - en klar rekord i norsk sammenheng.

Les også: Kvinnelige sjåfører mer lønnsomme enn menn